Råvaremangel truer – leire kan bli redningen for klimavennlig betong

Norcem har vurdert 37 forskjellige råmaterialer som kan erstatte flyveaske, slagg og til dels også kalsiumkarbonat. Utfordringen er ikke å finne dem – men å finne tilstrekkelige mengder. Leire er mest lovende.

Råvaremangel truer – leire kan bli redningen for klimavennlig betong
Leire er et alternativ teknologene hos Heidelberg Cement og Norcem har stor tro på. En endring er at da blir ikke lenger betongen grå, men den får andre fargetoner som vil variere med leiren som er valgt, og hvordan den er prosessert. Foto: Norcem

Den globale produksjonen av sement passerte i 2018 4.1 gigatonn, ifølge IEA, Det internasjonale energibyrået. Om vi bruker Norcems egne verdier, 1.350.000 tonn sement og 870.000 tonn CO₂-utslipp for en årlig produksjon betyr det at verdens sementindustri alene slipper ut 2,6 gigatonn karbondioksid. Det er grunn til å tro at de reelle verdiene er høyere.