NYHETER

Rassikringstunnel langs Mjøsa

Det er ikke bare i vest og nord de vegfarende trues av ras. Nå vil Vegvesenet ha anbud på en 940 meter lang rassikringstunnel langs vestsiden av Mjøsa. Fristen går ut 5. september.

Denne vegen går ikke langs en vestlandsfjord. Det er fylkesveg 33 langs vestsiden av Mjøsa, som skal legges i tunnel. Føreren av den blå lastebilen ser sikkert fram til det. (Foto: Google)
Denne vegen går ikke langs en vestlandsfjord. Det er fylkesveg 33 langs vestsiden av Mjøsa, som skal legges i tunnel. Føreren av den blå lastebilen ser sikkert fram til det. (Foto: Google)
27. juli 2012 - 11:35

Tunnelen inngår i et vegprosjekt som er kostnadsberegnet til 425 millioner kroner. Det gjelder utbedring av fylkesveg 33 mellom Skreifjella og Totenvika. Strekningen er 9,2 km lang og ligger i Østre Toten kommune i Oppland.

Utbyggingen blir delt i to anleggsentrepriser. Den første gjelder strekningen Jonsrud-Langsletta. Oppdraget omfatter utbedring av nesten en kilometer veg i dagen i tillegg til driving og sikring av rassikringstunnelen.

Tunnelen får T 9,5-profil. Den skal sikres mot vann og frost med et gjennomgående sprøytebetonghvelv med føringskant av betong. Dagsonen som blir erstattet av tunnelen, har dårlig geometri og en smal kjørebane som har blitt truffet av steinsprang flere ganger.

 

Naturreservat langs vegen

Dagsonene på hver side av tunnelen har heller ingen imponerende standard. Nå skal de få 8,5 meters vegbredde, og geometrien skal bedres. Terrenget er sterkt sidebratt, og utvidelsen vil hovedsakelig skje mot fjellet. Masseuttaket blir derfor stort: I følge Vegvesenets beregninger vil det bli sprengt 25 000 kbm i skjæringer på den knappe kilometeren. Fra tunnelen blir det sprengt 70 500 kbm.

Falkentunnelen blir navnet på rassikringstunnelen. Den er oppkalt etter naturreservatet Falken som ligger like inntil vegstrekningen som skal utbedres. På grunn av den korte avstanden til reservatet må den som får kontrakten forholde seg til strenge restriksjoner, både når det gjelder anleggsdrift og avgrensning av anleggsområdet.

 

Mest rassikringsmidler

Prosjekteringen er utført av Norconsult. Første entreprise skal fullføres sommeren 2014. På grunn av rasfaren bidrar staten med 178 millioner kroner i rassikringsmidler. For øvrig blir prosjektet finansiert med 162 millioner kroner i bompenger og 85 millioner i fylkeskommunal midler.

Overskuddsmassen blir brukt på neste entreprise. Den omfatter strekningen Langsletta-Totenvika som går gjennom et landskap som er mer typisk for Toten. Det er relativt flatt, og det er jordbruksarealer langs det meste av strekningen. Vegen skal følge nåværende trasé, men den blir utvidet, og geometrien blir forbedret. Anleggstart er planlagt våren 2014.

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.