Raskt frekvensfall ved britisk strømutfall avslører svakhet ved fremtidens strømnett

Fremtidens strømnett kommer til å mangle de tunge, roterende generatorene for å stabilisere frekvensen. Det ble et problem under et nylig britisk strømbrudd, viser en analyse. I Danmark er Energinet allerede i gang med å utvikle løsningen.

Raskt frekvensfall ved britisk strømutfall avslører svakhet ved fremtidens strømnett
COLOURBOX3555837 Montasje: Colourbox.com

Fredag den 9. august klokken 16:52 slo et lyn ned i en overføringslinje nord for London og satte i gang i en kaskade av uventede hendelser som skapte store ødeleggelser i det britiske strømnettet.