Ras, uvær og veiarbeid: 63 veger i Troms og Finnmark er stengt i dag

Ikke lett å være trafikant i Nord-Norge mandag: 63 veistrekninger, dårlig vær og noe veiarbeid gjør at framkommeligheten er kraftig redusert. Og Vest-Finnmark er kun mulig å nå via finske veier.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
22. feb. 2021 - 12:10

Her er oversikten over veimeldingene slik den ser ut fra Statens vegvesen mandag formiddag:

 

 

E6 LANGFJORDBORN - LANGNES, PÅ STREKNINGEN NORDKJOSBOTN - ALTATROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av snøras og fare for ras. Ny vurdering klokken 16:00.

Kan bli stengt ut dagen.

a

 

Ev 6 SENNALANDET

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokken 12:00.

 

 

Ev 8 TROMSØYSUND TUNNEL, I TROMSØ KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Omkjøring via Tromsøbrua.

 

Ev 8 TROMSØYSUNDTUNNELEN, I TROMSØ KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.

 

 

Ev 45 KIVILOMPOLO (RIKSGRENSEN), I KAUTOKEINO KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt i periodene: Alle dager fra 20:00 til 08:00 (neste dag).

Stengt på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende.

 

 

Ev 69 HØNSA - NORDKAPPTUNNELEN, PÅ STREKNINGEN OLDERFJORD - HONNINGSVÅG

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær.

 

 

Ev 69 NORDKAPPTUNNELEN, I NORDKAPP KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag).

Gjennomslipp kl.20:30, 22:00, 23:30 og 02:00.

 

 

Ev 69 NORDKAPPTUNNELEN - HONNINGSVÅGTUNNELEN, I NORDKAPP KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær.

 

Ev 69 HONNINGSVÅGTUNNELEN - NORDKAPPTUNNELEN, PÅ STREKNINGEN OLDERFJORD - HONNINGSVÅG

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær.

 

 

Ev 69 HONNINGSVÅGTUNNELEN, I NORDKAPP KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.

Ledebilkjøring fra kl. 19:00-2200, 01:00-02:00 og 06:00-07:00.

 

Ev 69 SKIPSFJORDHØGDA BOM - SKARSVÅG

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær.

 

 

Ev 69 SKARSVÅG - NORDKAPP

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær.

 

 

Ev 75 UTSJOK (RIKSGRENSEN), I TANA KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt.

Stengt på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende.

 

 

Rv 83 HARSTADÅSTUNNELEN, I HARSTAD KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 20:00 til 05:00 (neste dag).

 

 

Rv 92 ANARJOKKA BRU, I KARASJOK KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt i periodene: Alle dager fra 20:00 til 08:00 (neste dag).

Karigasniemi. Stengt på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende.

 

 

Rv 92 NEDAMÄ, I SØR-VARANGER KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt.

Neiden. Stengt på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende.

 

 

Rv 94 HAMMERFEST - AKKARFJORD, PÅ STREKNINGEN KVALSUND BRU - HAMMERFEST

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær.

 

 

Rv 94 KVALSUND BRU - AKKARFJORD, PÅ STREKNINGEN KVALSUND BRU - HAMMERFEST

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær.

 

 

Rv 94 AKKARFJORD - SKAIDI, PÅ STREKNINGEN SKAIDI - HAMMERFEST

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær.

 

 

Fv 86 BALLESVIKSKARTUNNELEN

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.

Gjennomslipp minimum hver hele time.

 

 

Fv 98 BØRSELV - KUNES

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær.

 

 

Fv 98 KUNES - IFJORD

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær.

 

 

Fv 98 IFJORDFJELLET

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær.

 

 

Fv 848 IBESTADTUNNELEN, PÅ STREKNINGEN HARSTAD - LØKSEBOTN

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.

Gjennomslipp mellom kl. 06:20-09:30, 11:30-12:00, 14:00-14:15, 15:00-17:30, 19:15-19:30, 22:30-23:00.

 

 

Fv 862 STEINFJORDTUNNELEN

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av vegarbeid.

Gjennomslipp hver hele time.

Fv 862 SKALANDTUNNELEN

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av vegarbeid.

Gjennomslipp hver hele time.

 

 

Fv 862 GEITSKARTUNNELEN

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.

Gjennomslipp kl 23:00 – 00:00 – 02:00 – 04:00 – 05:00 (åpning)

 

Fv 862 KATTFJORDEIDET, I TROMSØ KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av opprydningsarbeid.

 

Fv 862 LANGNESTUNNELEN, I TROMSØ KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

 

 

Fv 862 LANGNESTUNNELEN, FORBINDELSESVEG, I TROMS OG FINNMARK FYLKE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Lokal omkjøring. Utrykningskjøretøy kan passere.

Gjelder også Sentrumstangenten og Breivikatunnelen.

 

 

Fv 862 BREIVIKTUNNELEN 1, I TROMSØ KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Gjelder også Sentrumstangenten og Langnestunnelen.

 

 

Fv 862 BREIVIKTUNNELEN 1, I TROMSØ KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

 

Fv 863 KVALSUNDTUNNELEN, PÅ STREKNINGEN KVALØYSLETTA - SKÅNINGSBUKT

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Gjennomslipp kl. 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00.

 

 

Fv 866 MAURSUNDTUNNELEN - KÅGENTUNNELEN, I SKJERVØY KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt.

Kontinuerlig ledebilkjøring 06:00-08:00 start fra Muarsund. 13:30-16:30 start fra Hamneidet. Se link for andre gjennomslipps tider: https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/fylkesveg/vegprosjekter/fv-866-maursundtunnelen/

 

Fv 868 POLLFJELLTUNNELEN, I LYNGEN KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 23:30 til 04:00 (neste dag).

Gjennomslipp kl. 01:00 og 03:00.

 

 

Fv 882 ØKSFJORD - ØKSFJORDBOTN, FORBINDELSESVEG, I LOPPA KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering klokken 15:00.

 

 

Fv 888 BEKKARFJORD - HOPSEIDET

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær. Blir ikke åpnet i dag.

 

 

Fv 888 HOPSEIDET - MEHAMN

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær.

 

 

Fv 889 KOKELV - SNEFJORD, PÅ STREKNINGEN SMØRFJORD - HAVØYSUND

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokken 09:00.

Tirsdag.

 

 

Fv 889 SNEFJORD - HAVØYSUND

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokken 09:00 tirsdag.

 

 

Fv 890 KONGSFJORDFJELLET

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokken 12:00.

 

 

Fv 890 BERLEVÅG - KONGSFJORDEN

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær. Blir ikke åpnet i dag.

 

 

Fv 891 BÅTSFJORDFJELLET

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær.

 

 

Fv 894 MEHAMNELV BRU - KJØLLEFJORD

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokken 18:00.

 

 

Fv 7778 LILLE KÅRVIK - SKARSFJORD, PÅ STREKNINGEN NORDHELLA - SKARSFJORD KRAFTSTASJON

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokken 13:00.

 

 

Fv 7862 SIFJORDURA TUNNEL

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.

Gjennomslipp hver hele time.

 

 

Fv 7864 SIFJORDSKARET TUNNEL

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.

Gjennomslipp hver hele time.

 

 

Fv 7940 LANGFJORDEN - ÅRVIKSAND, I SKJERVØY KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokken 18:00.

 

 

Fv 7942 LANGFJORDBOTN - AKKARVIK, PÅ STREKNINGEN AKKARVIK - LANGFJORDBOTN

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokken 18:00.

 

 

Fv 7944 NIKKEBY - HELLNES

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av snøras. Ny vurdering klokken 15:00 tirsdag.

 

 

Fv 7966 ALTEIDET - JØKELFJORD

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av fare for ras.

Ny vurdering kl. 12:00

 

 

Fv 8018 TVERRFJORD FERJEKAI - NUVSVÅG, PÅ STREKNINGEN ØKSFJORD - MYRNES

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av fare for ras og uvær. Ny vurdering klokken 15:00.

 

Fv 8026 FERJESTREKNINGEN AKKARFJORD-KJERRINGHOLMEN, I HAMMERFEST KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær.

 
 

 

Fv 8028 SARABY - KVALSUND

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær.

 

 

Fv 8038 GJESVÆRKRYSSET - GJESVÆR

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær.

 

 

Fv 8048 KAMØYVÆR - SKIPSFJORD, PÅ STREKNINGEN SKIPSFJORD - KAMØYVÆR

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær.

 

 

Fv 8060 BØRSELV - VEIDNESHOLMEN, I TROMS OG FINNMARK FYLKE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær. Blir ikke åpnet i dag.

 

 

Fv 8070 KIFJORD - DYFJORD

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær.

 

 

Fv 8072 MEHAMN - GAMVIK

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær.

 

 

Fv 8074 SKJÅNES - HOPSEIDET, PÅ STREKNINGEN HOPSEIDET - SKJÅNES

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær.

 

 

Fv 8830 STOREKORSNES - MIKKELSBY, I TROMS OG FINNMARK FYLKE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av snøras. Opprydningsarbeidet ventes avsluttet torsdag.

 
 

 

Fv 8830 STORFJELLTUNNELEN, I ALTA KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag).

Gjennomslipp hver andre time.

 

 

Fv 8830 MARIVIKA - STORE LERRESFJORD, PÅ STREKNINGEN LEIRBOTNVATN - LERRESFJORD

 

TROMS OG FINNMARK — MIDLERTIDIG STENGT

Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokken 12:00.

 
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.