Ras på rv9 stenger vegen på ubestemt tid

Ras på rv9 stenger vegen på ubestemt tid
Rv 9 gjennom Setesdal stengt på ubestemt tid grunnet ras utløst av store nedbørsmengder den siste tiden (illustrasjonsfoto fra rv 9). Bilde: Thor Søndenaa

Raset ble utløst av de store nedbørsmengdene den siste tiden. Så langt har trafikken vært ledet langs fylkesvegen på motsatt side av Byglandsfjorden. Tyngre kjøretøyer har en tid fått kjøre i kolonne forbi rasstedet. Det vil fortsatt være mulig på dagtid, men ventetid må påregnes og vegen kan bli helt stengt ved uforutsette hendelser.

I en pressemelding fredag 9. sept viser Vegvesenet til at der må gjøres grundigere undersøkelser av grunnen både i ura over vegen og bunnen av Byglandsfjorden med tanke på utfylling i fjorden. Derfor blir vegen stengt på ubestemt tid framover og Vegvesenet oppfordrer trafikkantene til å finne alternative ruter.

Rv 9 er stamveg og hovedferdselsåren gjennom Setesdal, så stengingen av vegen vil ha en betydelig innvirkning på fremkommeligheten gjennom dalføret.Les mer om: