KLIMA

Rapport: Slik påvirkes Norge av klimaendringer som rammer andre land

– Næringslivet må forberede seg.

Uvær: Det gikk hardt ut over en bil da vinden veltet en 40 meter høy kran på et industriområde på Ottersøy i Trøndelag i januar. Illustrasjonsbilde.
Uvær: Det gikk hardt ut over en bil da vinden veltet en 40 meter høy kran på et industriområde på Ottersøy i Trøndelag i januar. Illustrasjonsbilde. Foto: Tipser/Scanpix
13. feb. 2018 - 15:22
Det er lett å tenke at Norge er blant landene som rammes mildt av klimaendringene. Men viktige samfunnsområder i Norge, som handel, finans, infrastruktur og havnæringen, kan blir hardt rammet som følge av av klimaendringer som rammer andre land, ifølge ny rapport.
 

– Ringvirkningen av klimaendringene kan ha store konsekvenser for norsk samfunn og økonomi, slår konsulentselskapet EY fast i utredningen «Konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land».

– Norge er en åpen økonomi

Rapporten ble lagt fram tirsdag, og tar for seg hvordan klimaendringene påvirker ulike forhold i Norge både negativt og positivt. Flere land gjør nå tilsvarende analyser av grenseoverskridende klimapåvirkninger og hva slags risiko disse medfører.

Også norske bedrifter vil merke følgene av andre lands klimapåvirkning, ifølge Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

– Norge er en åpen økonomi. Risiko knyttet til klimaendringer i andre land er et perspektiv næringsliv og myndigheter må ta inn over seg og forberede seg på, sier Hambro i en melding. 

Havbruk

Klimaendringer i andre land kan påvirke norske investeringer i utlandet og gi høyere priser på matvarer og importerte varer, ifølge rapporten.

Varmere hav kan føre til at fiskebestander flytter seg - blant annet til polområdene, noe som kan gi norsk havbruk mer fisk. På lang sikt er det derimot risiko for mindre fangst, fordi forsuring av havet og tempoeraturøkning kan ødelegge fiskens habitater og drive fiskebestander lengre nord og ut av norske fangstområder.

Eksport av kraft og gass

Klimaendringene kan ifølge rapporten føre til økte muligheter for å eksportere norsk vann- og gasskraft. Denne muligheten vurderes til høy allerede i 2030, og svært høy i 2050 - dersom norske politikere og den teknologiske utviklingen legger til rette for økt utveksling med utlandet.

På den andre siden er det også større risiko for at den norske forsyningssikkerheten blir dårligere. Selv om Norge er en nettoeksportør av energi, og regnes for å ha høy grad av energisikkerhet, kan den norske strømforsyningen falle ut på grunn av uvær - eller fordi andre land opplever strømbrudd, ifølge rapporten, ikke minst i ekstreme kuldeperioder da Norge tradisjonelt har høyt forbruk.

Når det kommer til norsk olje- og gasseksport går den i hovedsak til europeiske land som regnes for å ha høy tilpasningsevne for klimaendringer.

Går ikke i pluss

Selv om Norge kan få nye, positive muligheter som følge varmere klima, konkluderer rapporten med at disse - totalt sett - vil veie langt mindre enn samlet negativ risiko, både i omfang og med tanke på hvor sannsynlig det er at de positive effektene slår til. 

Økt frekvens av storm, jordskred, flom, samt havstigning fører også til høyere risiko for skader og avbrudd både for vei og jernbaneforbindelser - med en høy sluttregning som konsekvens. 

Les om alle konsekvensene i rapporten her.

Kan koste dyrt

Blant de mest akutte farene som rapporten avdekker, er økt behov for bistand og nødhjelp som følge av hyppigere og kraftigere ekstremvær.

Fakta om konsekvenser av klimaendringer for Norge

Dette er blant følgene global oppvarming kan få for Norge:

* Tørke, flom og ekstremvær i sårbare land kan føre til humanitære katastrofer. Det kan bety en dramatisk økning i behovet for nødhjelp og økonomisk støtte til forebygging.

Klimaendringer vil kunne utløse og forsterke store internasjonale flyktningkriser, som kan føre til en økning i antallet mennesker som søker asyl i land som Norge.

* Klimaendringene kan påvirke verdensøkonomien og gjøre en rekke importvarer, for eksempel klær og tekstiler som produseres i risikoutsatte land, dyrere.

Klimaendringer kan gjøre at produktiviteten i jordbruket i mange land synker slik at prisen på varer som frukt og grønt, kaffe og kakao, importert grovfôr og soya, øker.

* Varmere hav kan føre til at fisk flytter nordover. Det kan bety mer fisk i norske farvann, men på lengre sikt kan tap av egnede leveområder føre til at fiskebestander migrerer ut av norske fangstsoner.

* Issmelting i Arktis kan gi nye transportmuligheter og handelsgevinster, men kan samtidig ødelegge sårbar natur og økosystemer. Det kan gi nye geopolitiske utfordringer.

(Kilde: Miljødirektoratet, konsulentselskapet EY)

– Det er påvist en tydelig sammenheng mellom slike klimaeffekter, fattigdomsutvikling og humanitære kriser blant mennesker som bor i utsatte områder, heter det i rapporten, som peker på at destabilisering av sårbare stater, voldelige konflikter og millioner av mennesker på flukt kan bli blant konsekvensene.

– Dette kan igjen gi en økning i antall mennesker som søker asyl i Norge, påpeker Elvestuen.

Også norske investeringer i utlandet, i blant annet aksjer, obligasjoner og eiendom, er utsatt for fysisk klimarisiko. Rapporten peker for eksempel på at en orkan i Houston kan gi store utslag på norske selskapers verdi på Oslo Børs.

Dyrere mat

I tillegg vil klimaendringene gradvis føre til at verdens samlede produktivitet svekkes, ifølge rapporten. Det vil bety økt sårbarhet og høyere priser på en rekke handelsvarer, særlig innen landbruk.

Det kan få store konsekvenser for norske forbrukere, ettersom det meste av det vi spiser er importert, heter det i rapporten.

Rapporten er en såkalt makrostudie, som oppsummerer og sammenstiller eksisterende kunnskap. Det er utelukkende fysisk klimapåvirkning og klimarisikoen for samfunn og natur som er vurdert.

– Få opp tempoet i utslippskutt

Konsekvensene av global oppvarming kommer til å bli dramatiske, også i Norge, slår klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fast.

– Rapporten viser hvor viktig det er at vi får opp tempoet med å kutte utslipp slik at vi begrenser de negative konsekvensene av klimaendringene. I tillegg er vi nødt til å forberede oss på de konsekvensene som kan oppstå, sier han.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.