KLIMA

Rapport: Nærmest fritt fram for at EU kan beskatte flydrivstoff

Ny rapport ser på hvordan flytrafikken kan bli underlagt avgifter i EU.

Danmark, Kypros, Irland og Malta er de eneste landene i EU med null flyavgifter.
Danmark, Kypros, Irland og Malta er de eneste landene i EU med null flyavgifter. Foto: Kleiven, Paul
Av Jacob Christian Eriksen, Ing.dk
16. mai 2019 - 10:33

Danmark, Kypros, Irland og Malta.

Dette er de landene i EU som ikke har noen former for avgifter på flyreiser, viser en nylig lekket rapport fra EU-Kommisjonen.

Mens nabolandene til Danmark, så som Sverige, Norge og Tyskland, både har passasjeravgifter på flyreiser, og moms hvis de flyr innenfor landets grenser, har Danmark overhodet ingen avgifter på flyreiser.

– Sett fra et miljøsynspunkt er det en veldig dårlig posisjon Danmark har, når vi nå er omgitt av land som faktisk gjør litt med dette, sier Jeppe Juul, som er transportpolitisk medarbeider i Det Økologiske Råd og president for den europeiske paraplyorganisasjonen Transport & Environment.

Les også

Danmark har ikke moms på noen former for transport, men til gjengjeld har de for eksempel drivstoffavgifter på transport til lands.

– Når en buss kjører til Berlin, betaler vi drivstoffavgifter for den. Men med et tilsvarende fly som flyr dit, er det ikke noen avgifter på drivstoffet. Og dette selv om begge deler brukerfossilt drivstoff og belaster klimaet, sier Jeppe Juul.

Avgift på flydrivstoff er det mest effektive

I tillegg til moms, kartlegger rapporten muligheter for ulike typer avgifter på fly.

I land som USA, Canada, Japan og Saudi-Arabia har man for eksempel hatt avgifter på flydrivstoff i årevis.

For tiden er det likevel forbudt å ta avgifter på flydrivstoff i EU. Dette kommer av at EUs direktiv om energiskatter ikke tillater dette, noe som blant annet har skjedd på grunn av en bestemt fortolkning av internasjonal lov. Men det finnes likevel minimumsavgifter på diesel og andre typer drivstoff.

Nå konkluderer den lekkede rapporten fra kommisjonen med at EU godt kan beskatte flydrivstoff – så lenge drivstoffet blir tanket opp i et EU-land.

– Hvis EU tillot å beskatte drivstoffet, ville dette klart være den enkleste og mest direktemetoden for å få til en mer effektiv klimabeskatning på flyreiser, sier Jeppe Juul.
Innfører man EUs minimumavgift for drivstoff på 2,5 kroner per liter, vil Danmark ifølge rapporten senke CO2-utslippene fra flytrafikk med 9 prosent og samtidig få en inntekt på 2,2 milliarder kroner i året fra avgiftene.

Mange nasjonale muligheter

Den 20.-21. juni skal EUs finansministre møtes i Haag for å diskutere flyavgifter. Det kommer neppe noe konkret ut av disse første møtene, men selv hvis EU ikke ender opp med å implementere en løsning, er det fremdeles mye som Danmark kan gjøre på egen hånd.

– Vi har mulighet til å innføre passasjeravgifter, vi har mulighet til å innføre en CO2-avgift, og vi har også mulighet til å inngå bilaterale avtaler med andre land, sier Jeppe Juul.

I Sverige, Norge, Tyskland og England har de blant annet passasjeravgifter, men det er ikke nødvendigvis den mest effektive typen avgift hvis vi ønsker å redusere CO2-utslippene fra flytransporten.

– Hvis du tar avgifter per passasjer, belønner du indirekte de flyselskapene som er dårlige til å fylle opp flyene sine, og som dermed slipper ut mer CO2. De som derimot fyller flyene heltopp, vil komme til å betale uforholdsmessig mye, sier Jeppe Juul.

Les også

En løsning kan også være å inngå bilaterale avtaler med Sverige om at vi alle sammenbeskatter hverandre ved tanking av flydrivstoff. Disse avtalene kunne man potensielt foreta med alle land i verden hvis man ville, sier Jeppe Juul.

Danmark må gjøre en innsats

Ifølge Jeppe Juul underbyr Danmark for tiden nabolandene sine med dagens avgiftsfrie modell, slik at flytrafikk i praksis er billigere i Danmark enn i nabolandene.

I tillegg til dette har staten investert stort i utbygningen av blant annet Københavns Lufthavn, hvor man vil øke antallet passasjerer fra 30 millioner til 40 millioner i året. Og dette er et problem, mener Jeppe Juul:

– Det virker jo ikke fornuftig at vi i Danmark ikke har noen mål for flytrafikken, ikke har noen virkemidler, og heller ikke beskatter fly på samme måte som vi beskatter transport på landjorden.

Men det finnes fremdeles mange gode initiativer. For eksempel har Københavns Lufthavn gått ut med at de vil være CO2-nøytrale i 2030 med egne aktiviteter (ikke selve trafikken til flyselskapene). SAS har også meldt at målet deres er å fly med CO2-nøytralt biodrivstoff innen 2030.

– Jeg håper definitivt at andre store bedrifter vil være like ambisiøse med målsetningene sine, sier Jeppe Juul.

Les også

Et drivstoff for fremtiden

CO2 fra transport utgjør 27 prosent av EUs totale drivhusutslipp, og i løpet av de siste fem årene har CO2-utslippene fra flyreiser i EU økt med 26,3 prosent.

Antallet flyreiser øker kontinuerlig, og derfor er utfordringen i det store perspektivet å finne helt alternative drivstofformer for å redusere belastningen på klimaet, mener Jeppe Juul:

– Hvis vi skal fly i fremtiden, må vi få fart på produksjonen av flydrivstoffer med 100 prosent fornybar energi. I dag blir det ikke overhodet ikke produsert noe slikt, og derfor er det viktig at vi får skapt insitamenter slik at vi får gang i denne produksjonen, samt at det også følger med forskningsmidler.

Denne saken ble først publisert på ing.dk.