Rapport: Kan få 27 PWh solenergi fra hustak – nok til å dekke hele verdens strømforbruk

Solceller kan løse en stor del av energikrisen, viser studie.

Rapport: Kan få 27 PWh solenergi fra hustak – nok til å dekke hele verdens strømforbruk
Med solceller på alle verdens tak som egner seg for det, kunne de alene ha produsert nesten 200 ganger Norges samlede strømforbruk. Illustrasjonsfoto: Knut Bjørheim

Irske og amerikanske forskere har kartlagt landområder på til sammen 130 millioner kvadratmeter for å finne ut hvor mye av verdens tak som egner seg for solceller. Det vil si at takflatene eksponeres for tilstrekkelig sollys i løpet av året til at det er økonomisk forsvarlig å installere solceller på dem, gitt dagens ytelse og priser på konvensjonelle solcellepaneler.