Rapport: 24.782 kvadratkilometer med havområder skal vurderes for havbruk

Ny rapport foreslår å legge havbruk på samme sted som havvind.

Rapport: 24.782 kvadratkilometer med havområder skal vurderes for havbruk
Salmar og Maricultures Smart Fish farm blir trolig det første oppdrettsanlegget som blir lagt til havs. Illustrasjon: Mariculture

Foreløpig finnes det ikke havbruksanlegg langt til havs, men flere prosjekter er under utvikling. Nærings- og fiskeridepartementet har derfor bestilt en kartlegging av hvilke havområder utenfor grunnlinjen som er aktuelle for havbruk til havs.