Appen Rehub for brukte byggevarer

Ny tjeneste skal gi CO2-regnskap og tekniske beregninger automatisk

Målet er å gjøre ombruk av byggevarer enkelt.

I Kristian Augusts gate 13 er ombruk satt i system. Men det tok sin tid å få tak i brukbare brukte byggevarer. Tjenesten Rehub skal gjøre dette arbeidet enklere.
I Kristian Augusts gate 13 er ombruk satt i system. Men det tok sin tid å få tak i brukbare brukte byggevarer. Tjenesten Rehub skal gjøre dette arbeidet enklere. (Foto: Knut Bjørheim)

Målet er å gjøre ombruk av byggevarer enkelt.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Det første som slår oss når vi klikker oss inn på Rambølls dagsferske ombrukstjeneste på Rehub.no, er at alt står på engelsk selv om den i en pressemelding omtales som en norsk plattform.

– Utviklingsavdelingen vår sitter i India, og vi har jobbet på engelsk hele veien for å sikre smidig utvikling nå i starten, men nettsiden kommer på norsk om kort tid. I første omgang har målet vært å opprette en åpen markedsplass, som vi ser at det er stor etterspørsel etter, sier Johanne Thurmann-Moe, en av grunnleggerne av Rehub. 

Hun ser ikke bort fra at ombruk av byggevarer med fordel kan bli mer internasjonalt, men at det da må gjøres en jobb for å harmonisere regelverkene i de ulike landene.

Kanskje det går an å begynne med Norge og Sverige? Geografisk er det ofte kortere mellom byggeplasser på hver side av grensa enn mellom nord og sør i samme land.

– Det vil gi mindre utslipp fra transport, i hvert fall. Vi har kolleger i både Danmark og Sverige som jobber med ombruk, men det tar nok litt tid før vi kan slå sammen markedene våre, erkjenner Thurmann-Moe.

Les også

Gratis å surfe

TU Bygg har tidligere omtalt tjenesten Loopfront, som også er en markedsplass for brukt inventar og byggevarer.

– Hvorfor trenger vi to tjenester for ombruk av byggevarer?

– En av forskjellene er at vår tjeneste er åpen for alle. Vi satser på at utvalget skal vokse fort fordi det er gratis å laste opp produkter i databasen vår, og det er gratis å søke i den, sier Thurmann-Moe.

Helt gratis er imidlertid tjenesten ikke, men Rambøll tar ikke betalt før brukerne ønsker å kjøpe varer eller benytte seg av andre tjenester via huben. Det må man ha et abonnement for å gjøre.

Ifølge Thurmann-Moe satser Rambøll mer på å omsette tunge byggematerialer, så som hulldekker og bærende konstruksjonsvirke, som må testes og re-dokumenteres før det kan tas i bruk på nytt. Det kan de gjøre, mener hun, fordi de er del av et rådgiverselskap med ingeniører som har tekniske beregninger som sitt daglige virke.

Automatiserte beregninger

Rambøll har dessuten erfaring fra flere ombrukspiloter, blant annet i samarbeid med Storebrand og med Entra i det mye omtalte ombruksbygget i Kristian Augusts gate i Oslo.

– Vi har selv erfart hvor vanskelig det kan være å få tak i det man trenger av brukte byggematerialer. Enkelte av prosjektene våre har strandet, fordi det har tatt for lang tid å finne det vi har trengt, eller fordi det ikke har vært godkjent å bruke det på nytt, sier Thurmann-Moe.

I en senere versjon av Rehub skal tekniske beregninger og CO2-utslipp utregnes automatisk. Ingeniørene til Rambøll jobber med modeller for såkalte LCA-analyser, der man beregner utslipp fra hele livsløpet til et produkt. En etterspurt tjeneste i byggebransjen, som må kunne oppgi totale utslipp av klimagasser for å oppnå ulike miljøsertifiseringer.

– Aller først må bransjen komme fram til en omforent løsning for beregning av livsløpsutslipp for ombruksvarer. Her er det foreløpig ingen standard, sier Thurmann-Moe.

For å få tekniske analyser av en byggevare eller et materiale er tanken at brukerne krysser av for dette, for så å få tilbud på teknisk rådgiving fra aktører som kan tilby dette.

– Vi ønsker selvfølgelig å skape jobber for Rambøll, sier Thurman-Moe.

– Men dette markedet kommer til å bli så stort at ett selskap ikke vil kunne ta seg av alt. Målet er at også andre rådgivere skal knytte seg til plattformen vår, sier hun.

Les også

91 prosent bruk og kast?

I den nevnte pressemeldingen uttaler Sunniva Baarnes, grunnlegger av Rehub og miljørådgiver i Rambøll, at Rehub er en «nettbasert markedsplass som kobler tilbud og etterspørsel av ombrukbare bygningsmaterialer. Løsningen er tilrettelagt og åpen for hele byggebransjen, entreprenører, arkitekter og rådgivere, men også privatpersoner».

I tillegg til å surfe på brukte bygningsmaterialer vil Rehub inneholde automatiserte tjenester for logistikk, teknisk testing, CO2-regnskap og risikofordeling.

– Tanken bak Rehub er å gjøre ombruk til et naturlig valg i byggeprosjekter. Da må det bli enklere for byggeiere å legge ut ombrukbare materialer, og det må bli enklere for kjøpere å få oversikt over hvilke materialer som finnes. I tillegg må vi fjerne dagens barrierer. Dette handler blant annet om å finne gode løsninger for logistikk, tydeligere risikofordeling samt tilbud om teknisk testing og CO2-regnskap, forteller Baarnes.

Rambølls miljørådgivere opplyser også om at selv om sirkulærøkonomi og ombruk har vært et tema i byggebransjen i mange år, er det bare 8,6 prosent av verdens materialer og ressurser som forblir i kretsløpet i dag.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå