Rambøll spiser ingeniørselskap

Rambøll spiser ingeniørselskap
Administrerende direktør Jan Ove Holmen i Rambøll utvider virksomheten ytterligere og overtar et selskap i Sarpsborg. Bilde: Rambøll

Rambøll har overtatt selskapet Sivilingeinør Morten Fernløf AS i Sarpsborg.

Ekspanderer

Dermed fortsetter de sin oppkjøpsstrategi, til tross for finanskrise og vanskeligere markeder.

– Sivilingeniør Morten Fernløf AS har i dag en sterk posisjon både i Østfold og Østlandet for øvrig. Dette er en virksomhet som strategisk passer meget godt inn hos oss, sier administrerende direktør i Rambøll, Jan Ove Holmen.

Kjøpet er Rambølls tredje siden årsskiftet.

Flere markeder

– Det at vi nå blir en del av en nasjonal og internasjonal virksomhet vil gjøre oss i stand til å tilby våre oppdragsgivere et bredere tjenestetilbud innen flere fagområder. Gjennom Rambøll får vi dessuten adgang til flere interessante markeder, sier daglig leder Morten Fernløf i Sivlingeniør Morten Fernløf AS.

Selskapet har 12 ansatte og leverer ingeniørtjenester til prosessindustrien.