KRAFT

Rainpower: - God timing for kraftteknologi

Knut StrømKnut Strøm
27. feb. 2008 - 08:27

Rent formelt var det NLI som kjøpte vannkraftavdelingen fra General Electric.

I NLI inngikk også tidligere Sørumsand Verksted som produserte vannkraftturbiner.

Dessuten har de også overtatt Small Turbine Partner i Trondheim som produserer patenterte turbiner til småkraftverk.

ASK Industriservice som driver med vedlikehold av vannkraftutstyr inngår også i det nye selskapet.

Les også:
Slakter NVEs kompetansenivå

Mer norsk vannkraft til Europa

Foredler vannkraft

Holt mener at tiden for oppkjøpet ikke kunne vært bedre.

– Vannkraft er en spennende og viktig måte for å foredle annen kraft. Vannkraftanlegg med magasiner er de største batteriene vi har, sier Holt.

Europa-interesse

Dette har ført til at de som sitter på vannkraftanlegg kan raskt levere effekt når det trengs. Det priser vannkraften på en ny måte. Det betyr også at det er en sterk satsing både i Europa og i Norge på ombygging og oppgradering av vannkraftanlegg for å kunne levere effekt.

– Timingen med å opprette selskapet kunne derfor ikke vært bedre, sier han.

Rainpower viderefører lange norske tradisjoner med leveranse av utstyr og tjenester basert på Kværners og senere GEs erfaring gjennom mer enn 150 år i vannkraftbransjen. Dette førte til en utvikling av en internasjonalt ledende turbinteknologi.

Teknologitung

Etter oppkjøpet består det nye selskapet av 300 medarbeider av totalt 1000 ansatte i NLI.

– Rainpower på Kjeller blir det tyngste teknologisenteret i selskapet. Av de 300 ansatte i selskapet har hele 40 prosent av de ansatte minst treåring ingeniørutdanning, sier Holt.

Fra FoU til ferdig kraftverk

Han poengterer at de dekker hele verdikjeden med blant annet forskning og utvikling, salg, konstruksjon, produksjonsledelse, installasjon og igangkjøring.

På spørsmål om det kanskje er naturlig å inngå samarbeid med leverandør på generatorsiden, blir Holt svært hemmelighetsfull og sier at vi får vente å se hva som skjer.

Girer opp

Han mener at vi må flere tiår tilbake i tid for å finne tilsvarende aktivitet på vannkraftområdet selv om det ikke bygges mange stor nye kraftverk for tiden.

Og det er ikke minst innen småkraftverk det skjer mye der de med blant annet overtakelsen av Small Turbine Partner i Trondheim har fått tilgang til patentert småkraftteknologi.

Små turbiner - stor kompetanse

– At vi nå er kommet under Rainpower-paraplyen ser vi som svært positivt. Vi vil kunne dra på svært mye kompetanse og erfaring innenfor vannkraftområdet og det betyr mye med hensyn til produktutvikling og internasjonalisering, sier Reinert Sannerud, daglig leder i Rainpower Small Turbines eller tidligere Small Turbine Partner i Trondheim.

– Vi hadde tidligere tunge eiere fra store norske kraftselskaper, men det å komme inn under Rainpower vil utvilsomt virke positivt både teknologisk og markedsmessig, sier Sannerud som legger til at integrasjonsprosessen innenfor flere prioriterte områder allerede er godt i gang.

God ordrereserve

Selskapet har en ordrereserve på 600 millioner kroner.

– Vi fikk i overgangen med dannelsen av selskapet ordre på det nye aggregatet til Svartisen som er på 250 MW, sier Holt.

Dessuten har de fått arbeidet med oppgraderingen av Hol I i Hallingdal for E-Co. Her skal kraftstasjonen gjennomgå en omfattende rehabilitering med nye løpehjul og andre nye komponenter. Effekten økes for alle de fire aggregatene, og produksjonen øker med til sammen 15 GWh.

I år venter han en omsetning på rundt 500 millioner kroner. Denne skal øke til 800 millioner kroner i 2010.

Europa og Afrika

– Afrika er også et spennende land for oss, men hovedområdet er Europa, sier han.

Det meste de skal produsere av nytt utstyr vil måtte komme fra lavkostland, og fortrinnsvis fra Kina der de har avtaler med produsenter. Men det kan også bli aktuelt å ta tilbake produksjon etter hvert som prisnivået der også er i ferd med å gå oppover.

– Men primæroppgaven for verkstedet på Sørumsand er å ta seg av revisjoner på delene til kraftanlegg, poengterer han. Dessuten skal også leveranser av deler til olje- og gassindustrien fortsatt være viktig for bedriften på Sørumsand. – Det er viktig å ha flere bein å stå på, påpeker Holt.

Rekrutterer

Nye vannkraftingeniører er en viktig del av strategien.

– Vi tror det er tid for å utvikle neste generasjon vannkraftturbin etter X-blade som ble introdusert på 90-tallet, sier han. Da vakte konstruksjonen oppsikt med sine svært gode egenskaper med blant annet svært god virkningsgrad.

Viktig for utviklingen er eget laboratorium i Trondheim.

– Det er en verdifull ressurs, spesielt når vi skal utvikle neste generasjon turbiner, sier han. Nye konstruksjoner blir spesielt viktig med tanke på nytt kjøremønster på kraftaggregatene. Det betyr at vi må få inn nye egenskaper som stabilitet og pålitelighet over et større effektområde, sier Holt.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.