ENERGI

Radon i søkelyset

Kursene avvikles i Kristiansand 10.-12. oktober, i Bergen 31. oktober -2. november og i Tromsø 15.-17. november. De retter seg mot prosjekterende og utførende i bransjen samt saksbehandlere og teknisk personal i kommunene.

Les mer om: