Radiostyrt slamtørking

Radiostyrt slamtørking

Veolia Water Solutions & Technology benytter ProSoft Technology radioer til sin prosess med soltørking av slam. Når vann renses er det ofte nødvendig å tørke det gjenværende slammet. SOLIAs prosess for soltørking av slam, som markedsføres av MSE, benytter en automatisk vender. Slammet legges ut i vinduer i et drivhus for å redusere vanninnholdet. Håndteringen er automatisert og det er ikke behov for å gå inn i drivhuset for å styre roboten. Robotene er radiostyrt, noe som gir en mer robust løsning enn den tradisjonelle kablete tilnærmingen.

Les mer om: