Radiobølger styrer molekyler

Radiobølger styrer molekyler
Bilde:


En-atom-maskiner

Vil spille omfattendse rolle

30 er grensa