Rådgivningsfirmaet boret rett i høyspentkabelen. Nå har de inngått forlik

Ingen innrømmer skyld.

Rådgivningsfirmaet boret rett i høyspentkabelen. Nå har de inngått forlik
Cowi gjorde grunnundersøkelser med skovlbor da de skadet høyspentkabelen. Faksimile: Oslo kommune

Rådgivningsselskapet Cowi skulle undersøke grunnen før bygging av en skole i Oslo, men traff det som viste seg å være en 300 Kv høyspentkabel som er helt sentral i hovedstadens strømnett. De saksøkte kabelpåvisningsselskapet Geomatikk, som hadde anvist hvor det var trygt å bore.