BYGG

Rådgiverne kritisk til NTP

LANGT IGJEN: Liv Kari Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening ettelryser helheltlige trasnportplaner
LANGT IGJEN: Liv Kari Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening ettelryser helheltlige trasnportplaner Bilde: Joachim Seehusen
13. mars 2009 - 16:18

Landets rådgivende ingeniører etterlyser mer samhandling mellom de ulike transportetatene og lengre tidsperspektiver, skriver RIF i en kommentar til Nasjonal Transportplan.

– Vi registrerer at det er en betydelig økning i bevilgningene, men vi frykter at bevilgningsøkningen ikke vil gi en tilsvarende effekt. Planen presenterer ikke helhetlige løsninger på tvers av transportsektorene og er for kortsiktig. Resultatet av dette blir en klattvis utbygging som det vil ta svært lang tid å høste nytten av. I tillegg blir det ofte valgt feil løsninger, sier Liv Kari Hansteen, administrerende direktør i RIF.

Fraksjonering

RIF betrakter transport som en helhet.

Med dagens NTP får vi ett dokument, men fire separate innlegg for veg, bane, sjø og luft.

Planen må legge til rette for samfunnsnytte på tvers av sektorer og etater. Først med en overordnet utviklingsstrategi kan vi få en konstruktiv prioritering av prosjekter.

Et eksempel er parsellene ved Larvik der E18 blir bygget ut i forkant av jernbanen fordi bevilgningene kom på forskjellig tid.

Hadde bevilgningene vært koordinert ved å bygge veg og bane samtidig, kunne samfunnet ha vært spart for flere hundre millioner kroner.For kort horisont

Planen Navarsete la frem i dag, legger grunnlaget for transportpolitiske vurderinger de kommende 10 år.

RIF er opptatt av å utvide horisontene for transportsatsningene. Gjennomsnittlig offentlig behandlingstid for samferdselsprosjekter er i dag 9 år før byggestart.

Nye prosjekter som presenteres i dagens NTP vil dermed så vidt være ferdig behandlet ved utgangen av planperioden.

– Samferdselsmyndighetene kan ta læring av pensjonsreformen. Den har et 50 års perspektiv og en tverrpolitisk forankring. RIF ønsker tilsvarende behandling av transportplaner. Dette vil sikre større avkastning per investert samferdselskrone. Vi skulle ønske Regjeringen kunne se på transport i sin helhet som en nøkkel til velferd og verdiskapning, avslutter Hansteen.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.