NYHETER_BYGG

Rådgivende prosjektfeil

ILLUSTRASJON: Rundt 40 % av byggefiel skylde sfor dårlig prosjektering ellr mangelfull sådan. Rådgiverne må være flinkere til å si fra tidlig i prosessen.
ILLUSTRASJON: Rundt 40 % av byggefiel skylde sfor dårlig prosjektering ellr mangelfull sådan. Rådgiverne må være flinkere til å si fra tidlig i prosessen.Bilde: ARKITEKTEN
Joachim Seehusen
2. nov. 2005 - 08:00

Færre men større

Rådgivende Ingeniørers Forening har 290 medlemsbedrifter med 5500 ansatte. Antall ansatte er stabilt, men det blir færre og større bedrifter, for et år siden var antallet 350.

Blant medlemmene er det seks store som vokser. Det er åtte bedrifter med rundt 100 ansatte og de fleste av de resterende bedriftene har færre enn 35 ansatte

RIF kan føre sin histiorie tilbake til 1919 da Tekniske Konsulenters Forening ble stiftet som en forening for enkeltmedlemmer. I 1957 endret den navn til Rådgivende Ingeniørers Forening.

Ingeniørene i RIF-bedrifter tjener noe mer enn snittet for NITO-ingeniører. Sivilingeniørene tjener derimot noe mindre enn hva som kommer frem i Teknas lønnsstatistikk. Begynnerlønnen for sivilingeniørene er noe høyere i RIF, men de blir passert av andre sivilingeniører etter tre-fire år.

er enig i at byggefeil kan skyldes dårlig prosjektering.

Men Siri Legernes, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), nekter plent å plassere RIF-erne på hoggestabben av den grunn.

Legernes hevder det voldsomme skviset på pris de siste ti årene, har båret galt av sted og gått på kvaliteten løs. Nå begynner imidlertid de store aktørene å se konsekvensene.

– Vegvesenet har presset rådgiverne så mye på pris at de i praksis ikke har kunnet være med ut på anleggene. Det er gledelig at Vegvesenet nå har erkjent at det gikk for langt, sier RIF-direktøren, som ser en tilsvarende utvikling hos Statsbygg. Hun får også meldinger om at anbudsnemndene hos offentlige aktører begynner å vise større interesse for andre kvaliteter enn pris.

– Man kan ikke gi fastpris på tanker som ikke er tenkt. Det er også et rådgiveransvar ikke å la seg presse for langt. Det går an å si nei til et oppdrag.Større prosjekteringsgrupper

Legernes mener en stor andel av feilene kan føres tilbake til der stafettpinnen overleveres fra en aktør til en annen i en oppsplittet byggenæring.

Hun ser for seg at større prosjekteringsgrupper med både arkitekter og rådgivende ingeniører representert, kan bidra til å redusere feilene som oppstår mellom de to øverste leddene i byggepyramiden. Hun trekker igjen Stastbygg frem som et godt eksempel.

Der er slike prosjekteringsgrupper tatt i bruk, og der skal også drifts- og vedlikeholdsavdelingene få større innflytelse enn de har hatt. Men private aktører har sjelden det samme ansvaret for livsløpkostnader som Statsbygg har. Overfor disse gruppene vil det ikke være like enkelt å argumentere for grundigere prosjektering og høyere regningerAnbefalt standard

– De store aktørene begynner nå å jobbe blant annet med 0-feil strategier. Selv om det lykkes i varierende grad, er det noe på gang, sier Legernes.

Hun trekker frem Skanska som tar dette alvorlig. Selskapet bruker rådgivere som leverandører av hyllevare, men også som reelle rådgivere med blikk for helheten. Det hun kaller spekulantbyggeriene tror hun ikke lar seg fjerne, men hever en pekefinger mot sine egne:

– Det er rådgivernes ansvar å brøle "NEI HØR NÅ HER" overfor uansvarlig bygging. Vi er med på å bygge et land og skal kunne se oss selv i speilet etterpå.

40% feil

Tall fra Byggforsk antyder at advarselen kan være på sin plass. 20 prosent av alle byggskader skyldes prosjekteringsfeil og ytterligere 20 prosent skyldes prosjekteringsunnlatelse, eller rett og slett fravær av prosjektering.

Tallene er drøyt 10 år gamle og kan ikke uten videre sies å være gyldige i dag.

RIF-direktøren er kritisk til at Norsk Standard setter minimumskrav som ofte brukes som et kvalitetsstempel:

– Norsk Standard er preget av for mange kompromisser mellom aktører med forskjellige interesser. Her må noe skje for at kvaliteten på byggeriet skal heves, sier Siri Legernes. Hun tror at hvis Norsk Standard heves til å bli anbefalt standard, vil spekulasjonsbyggerne få trøbbel.

Hun retter ikke kritikken bare mot tekniske standarder, men også kontraktsformene: – De er jo delvis slik utformet at de kan fremme ansvarsfraskrivelse og bidra til høyere konfliktnivå i stedet for felles arbeid mot de gode løsningene.

Les mer om: