Rekruttering til oljebransjen

Denne gangen skal det trolig mer til enn økende oljepris for å overbevise unge om å velge olje

– Det blir en større utfordring enn før.

Etter tre år med kritisk lave søkertall til oljefag, må bransjen nå se på hvordan de kan overbevise studentene om å velge en karriere innen olje og gass.
Etter tre år med kritisk lave søkertall til oljefag, må bransjen nå se på hvordan de kan overbevise studentene om å velge en karriere innen olje og gass. (Foto: Erlend Tangeraas Lygre)

– Det blir en større utfordring enn før.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

De siste tre årene har søknadstallene til oljefag stupt i takt med oljeprisen.

Nå er krisen tilsynelatende over, og oljebransjen begynner så smått å puste ut igjen. Arbeidsledigheten synker, investeringene øker og bunnlinjen til oljeselskapene har fått en friskere farge. 

Nå begynner arbeidet med å overbevise unge om at det fortsatt vil være en smart avgjørelse å velge en karriere innen olje og gass. 

– Større utfordringer nå

Teknisk Ukeblad skrev i februar om Tekna og Norsk olje og gass som er bekymret for om det vil bli mangel på folk til oljebransjen, på grunn av de labre søkertallene til oljefag de siste årene. 

Temaet ble også tatt opp på Norsk olje og gass' årskonferanse torsdag, hvor spørsmålet om rekruttering til oljebransjen var tema for en paneldebatt med Lundins Kristin Færøvik, Industri Energis Frode Alfheim og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

For selv om bransjen nå begynner å legge krisen bak seg, så er det bekymring for det hullet i rekrutteringen den har etterlatt seg, og den knekken omdømmet til petroleum har fått som følge av de dårlige årene for bransjen og stadig mer oppmerksomhet rettet mot påvirkningen olje og gass har på klima. 

Søknadsfristen for opptak til høyere utdanning er 15. april. Da får bransjen svaret på om økt oljepris er nok til å lokke unge søkere til petroleumsfagene. Selv var de ikke helt overbevist. 

– Før har det stort sett vært sånn at når oljeprisen går opp, så svinger ungdommen etter. Men jeg tror vi har større utfordringer nå med å overbevise de unge, det vil være vanskeligere i dag enn det var for ti år siden. Det må vi ta med oss, sa Frode Alfheim i debatten. 

– Bransjen må være fremoverlent, vi må ut og si at nå kommer investeringer og arbeidsplasser som skal være der i tiår, fortsatte han.

Råder unge til å tenke bredt

Oljekrisen førte til at arbeidsledigheten steg, spesielt i sørvest og spesielt blant ingeniører. For ingeniørene toppet ledigheten seg i januar i fjor, med over 8600 innen ingeniør- og ikt-fag uten jobb. Siden har ledigheten sunket jevnt, og selv om den fremdeles er høy, går kurven nå i riktig retning. 

Norsk olje og gass kunne selv melde at ti av de største medlemsbedriftene deres skal rekruttere 850 nye medarbeidere det kommende året, hvorav det største behovet er ingeniørsiden.

Det er likevel det ingen garantier for at det ikke kommer en ny nedgangsperiode. Oljebransjen er syklisk, og det er i tillegg sannsynlig at den omstillingen selskapene nå har startet vil fortsette også fremover. 

Rådet fra panelet er å se til fagretninger som gir en mer allsidig bakgrunn, slik at det er mulig å jobbe i andre bransjer enn bare olje. 

– Vi så at de andre næringene ikke var i stand til å absorbere alle som ble ledige fra oljenæringen. De fleste havnet på Nav, og det ble brukt mye penger på å ta imot dem som var overflødige fra vår bransje. Derfor kan det være lurt for de unge som nå skal begynne på utdannelsen å søke seg til studier som gjør at de kan jobbe i vår bransje, men også i andre næringer som vil vokse sammen med vår framover, påpekte Alfeim. 

– Det vi gjør er ikke så unikt at vi ikke kan jobbe i andre næringer også. Roterende utstyr er roterende utstyr om det brukes i oljen eller på andre områder, la Færøvik til. 

Også ministeren var inne på samme spor. 

– Det viktigste du lærer er kompetansen du tilegner deg til å hele tiden lære nye ting. De som begynte i oljebransjen for 20 år siden, jobber helt annerledes i dag. Det som er viktig er at studentene får den kompetansen som trengs for å møte et arbeidsliv i omstilling, poengterte Nybø.

Klimainnflytelse

Færøvik trakk også frem at dersom unge ønsker seg en jobb hvor de kan gjøre noe med klimaproblematikken, så er oljebransjen et godt utgangspunkt. 

– Vil du ha innflytelse på denne næringen og er opptatt av hvordan vi påvirker klimaet, så er det innenfra olje og gass du kan være med på å gjøre noe, sa hun. 

Nybø understrekte samtidig at det siste bransjen kan gjøre er å lukke øynene for klimautfordringen. Men for å klare den omstillingen som må til, så trenger den å rekruttere de beste folkene. 

– De må ta innover seg at de må kommunisere på en annen måte når de skal ha tak i folk. Det er ikke olje eller klima, de henger sammen. Det er ikke sånn at de kan si til ungdommen at de bør jobbe med olje, så slipper de å forholde seg til klima. Hvis ikke oljeindustrien klarer å vise det, så vil de ikke lykkes – og det er kompetanse som Norge trenger, sa ministeren. 

– Næringen må ha litt is i magen

Alfheim mente likevel at det er viktig å få frem at det er mange som har en utrolig lojalitet til bransjen og er stolte av å jobbe med olje. 

– Og så lenge vi kan opprettholde den stoltheten, så kan vi fortsette å være en attraktiv bransje å jobbe i. Det, sammen med å bevise at det ver gode, trygge jobber her i årene fremover, er det som sikrer omdømmet vårt, sa han. 

Nybø tror samtidig at de unge som nå ser mot en karriere i oljebransjen har realistiske forventninger til hva de går til. 

– Jeg tror de forventer et arbeidsliv i omstilling, og at de har et bilde av bransjen som en som kommer til å forandre seg, påpekte ministeren. 

Og selv om omdømmet til bransjen kan ha fått seg en knekk, så sliter ikke selskapene med å rekruttere i dag, påpekte Færøvik.

– Vi bekymrer oss for hva omdømmet har å si for rekruttering, men når vi har stillinger å tilby, så får vi tak i folk. Ikke bare det, vi har rekordhøy søking til ledige stillinger. Vi klarer å tiltrekke oss folk til å arbeide, vi får tak i den kompetansen vi trenger, sa hun. 

Samtidig så hadde Lundin-sjefen et klart råd til neste nedgangsperiode. 

– En ting som næringen skal ta innover seg, er at vi er en syklisk industri, og det vil komme nye svingninger. Da må vi prøve så godt det lar seg gjør å ha litt is i magen.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå