Denne gangen skal det trolig mer til enn økende oljepris for å overbevise unge om å velge olje

– Det blir en større utfordring enn før.

Denne gangen skal det trolig mer til enn økende oljepris for å overbevise unge om å velge olje
Etter tre år med kritisk lave søkertall til oljefag, må bransjen nå se på hvordan de kan overbevise studentene om å velge en karriere innen olje og gass. Foto: Erlend Tangeraas Lygre

De siste tre årene har søknadstallene til oljefag stupt i takt med oljeprisen.