MOTOR

Radarstråling slo ut norsk kystvaktskip

Mange i mannskapet fikk lettere stråleskader.

KV Nordkapp ble utsatt for radarstråling fra USS Farragut. 60 av 66 i besetningen ble utsatt.
KV Nordkapp ble utsatt for radarstråling fra USS Farragut. 60 av 66 i besetningen ble utsatt. Bilde: Wikimedia Commons

Det går fram av rapporten fra undersøkelseskommisjonen. Amerikanske myndigheter bekrefter ifølge NRK at de er ansvarlige for hendelsen.

Øvelse

Hendelsen skjedde i Barentshavet 24. august under en felles norsk-russisk-amerikansk øvelse.

– Vi har fått all informasjon vi har bedt om fra amerikanske myndigheter og denne informasjonen samsvarer også, så vidt vi kan se nå, med observasjonene undersøkelseskommisjonen har gjort med tanke på hendelsesforløp og årsaksforhold, sier Arne Morten Grønningsæter ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.

Dårlige

Ifølge ABC Nyheter ble 60 av de 66 i besetningen utsatt for strålingen fra USS Farragut. Flere ble dårlige, men det gikk likevel elleve dager før mannskapet kom til legebehandling i Tromsø.

I rapporten konkluderes det med at «det er sannsynlig at personell har blitt eksponert for elektromagnetisk bestråling med radar som opererer i frekvensområdet 3-4 GHz».

Les også:

Slik kan du se gjennom vegger

Se hvordan Gardermoen blir ny  

Les mer om: