SAMFERDSEL

Radarpåbud kommer ikke

Luftfartsmyndighetene i Norge kommer ikke til å legge press på flyplasser om å ta i bruk ny teknologi. Systemet som utvikles i USA vil ikke være kommersielt tilgjengelig før 2005.

Kun et fåtall av norske flyplasser har bakkeradar. Myndighetene operer i likhet med de fleste andre lands myndigheter etter retningslinjer gitt av ICAO (International Civil Aviation Organisation), som heller ikke krever at bakkeradar eller lignende utstyr skal være tilgjengelig. Det opplyser Bjørn Ramfjord, konsulent ved tredje tilsynsavdeling hos Luftfartstilsynet.

– ICAO har derimot utarbeidet en rekke prosedyrer for bakkeoperasjoner under ulike siktforhold. Allerede når sikten er under 2000 meter iverksettes tiltak som for eksempel å redusere flytrafikken, for å holde sikkerhetsnivået i hevd. De fleste flyplasser i Norge stopper all trafikk ved sikt under 550 meter, sier Ramfjord.

Alle flyselskaper skal kjenne tilstanden for de flyplasser de operere på. Denne informasjonen får de gjennom AIP (Aeronautical Information Publication), som de sammen med egne bestemmelser legger inn på kartene som pilotene opererer etter. Alle impliserte i ulykken i Milano burde derfor være kjent med at bakkeradaren ikke var i drift på Linate.

NASA tar saken

På fem år økte antall flyulykker og -nestenulykker på bakken i USA med 60 prosent, til 320 rapporterte episoder i 1999. Det har ført til at amerikanske luftfartsmyndigheter FAA (Federal Aviation Administration) har tatt initiativ til å forbedre sikkerheten.

I den forbindelse har de engasjert NASA som har startet utviklingen av RIPS (Runway Incursion Prevention System). Det er et kommunikasjons-, navigerings og overvåkingssystem som bruker GPS-signaler, spesialutviklet programvare og bakkeovervåkingsutstyr til å hjelpe besetning og trafikkontrollører gjennom landing, avgang og bakkeoperasjon.

Skjermer i førerkabinen viser kart og gir veiledning til piloten, og systemet aktiverer lyd- og lysalarmer om andre fly eller kjøretøy kommer for nær. Etter testing av utstyret innstallert på en Boeing 757 på flere nattflyvinger i Dallas, har piloter fra blant annet NASA og United Airlines uttalt seg positivt til systemet, som ikke er tilgjengelig før tidligst i 2005.

Se mer på NASAs hjemmesider http://avsp.larc.nasa.gov

Les mer om: