DEBATT

Pyrolyse blir snart energigjenvinningens bestevenn

Økningen i planlagte pyrolyseprosjekter i Europa vil ikke bare føre til mer bærekraftig resirkulering av plastavfall – men også til lavere CO2-utslipp igjennom produksjon av RDF med lavt fossilinnhold. Kombinasjonen er lovende, men markedet mangler fortsatt nødvendige standarder for behandling av plastavfall.

Når karboninnholdet i avfallsbrenselet minsker, reduseres samtidig behovet for kvoter gjennom EUs Emissions Trading System Scheme (ETS). Dermed reduseres også skattebyrden på energigjenvinning. De regionale CO2-avgiftene på avfallsforbrenning vil også bli lavere når avfallet inneholder mindre plast, skriver artikkelforfatteren.
Når karboninnholdet i avfallsbrenselet minsker, reduseres samtidig behovet for kvoter gjennom EUs Emissions Trading System Scheme (ETS). Dermed reduseres også skattebyrden på energigjenvinning. De regionale CO2-avgiftene på avfallsforbrenning vil også bli lavere når avfallet inneholder mindre plast, skriver artikkelforfatteren. Foto: Johny Kristensen, Geminor
Kjetil Vikingstad, administrerende direktør i Geminor
6. des. 2021 - 13:00

Utviklingen av nye pyrolyseprosjekter øker i tempo, og Storbritannia viser seg å være en foretrukket region for bygging av anlegg for kjemisk resirkulering av plast. For tiden er det en rekke ulike pyrolyseanlegg enten under planlegging eller under bygging på de britiske øyer. Skatteinsentiver, gode finansieringsmuligheter og stabil tilgang på plastavfall er noen av de viktigste årsakene til denne utviklingen i Storbritannia. I Skandinavia ledes denne utviklingen blant annet av norske Quantafuel, som satser på anlegg både i Danmark og Norge.

Pyrolyse, som er en varmebehandlingsprosess der plast gjøres om til kjemisk råstoff, ble videreutviklet for resirkulering av avfall på midten av 1950-tallet. Teknologien er fortsatt under utvikling, men vil i ganske nær fremtid kunne bli en viktig del av plastgjenvinningen i Europa. Hydrokarboner laget av avfallsplast forventes å være en etterspurt vare i framtiden, og vil trolig bli en viktig del av den europeiske miljøforvaltningen.

Mer bærekraftig RDF

Utviklingen av pyrolyse har også et annet positivt utfall: bedre sortering og utvidet resirkulering av avfallsplast betyr nemlig lavere fossilt innhold i RDF’en. I dag har «vanlig» RDF et gjennomsnittlig plastinnhold på mellom 17 og 40 prosent. Ved å fjerne både plast, tekstiler og annet fossilt materiale kan vi redusere det totale RDF-volumet med så mye som 25 prosent – en milepæl Geminor jobber med flere av sine partnere for å oppnå.

For mange mottakere av RDF er dette gode nyheter: Når karboninnholdet i avfallsbrenselet minsker, reduseres samtidig behovet for kvoter gjennom EUs Emissions Trading System Scheme (ETS). Dermed reduseres også skattebyrden på energigjenvinning. De regionale CO2-avgiftene på avfallsforbrenning vil også bli lavere når avfallet inneholder mindre plast.

En annen fordel med dette er at mindre plastinnhold senker brennverdien (CV) i RDF, noe som gir bedre forbrenning, mer stabil drift og lavere vedlikeholdsutgifter for mange av energigjenvinningsanleggene.

Med andre ord: Jakten på plastavfall egnet for pyrolyse fører til bedre designet og mer bærekraftig RDF.

En av hovedutfordringene ved pyrolyse er nettopp å finne den riktige og «rene» avfallsplasten som egner seg for kjemisk resirkulering. En sorterings- og behandlingsjobb som dette krever både investering i riktig utstyr og maskiner, og samtidig rett kompetanse for å finne fram til og implementere standarder for håndtering av plastavfall. Felles internasjonale strategier rundt dette arbeidet vil være viktige for å oppnå høyere gjenvinningsgrad, samt å nå målene som er satt for sirkulær økonomi i Europa. Effektiv plastgjenvinning er en viktig oppgave for hele verdikjeden, både oppstrøms og nedstrøms.

Derfor blir plast viktig

Finnes det i dag insentiver som kan øke innsatsen rundt plastavfall?

Om ikke lenge vil avfallsprodusenter og andre bransjeaktører kjempe om å være de mest bærekraftige – både fordi det forventes og kreves i markedet, men også fordi regelverket og avgiftene rundt avsetning av plastavfall stadig blir strammere.

Derfor vil det også økonomisk sett lønne seg å investere i bedre plastsortering av avfallet: Lavere utgifter i forbindelse med avfallsforbrenning vil bety en reduksjon i kostnader for avsetning i hele verdikjeden. Aktørene som framover kan levere kvalitetsplast til kjemisk resirkulering vil etter alt å dømme få en stor fordel i markedet.

To personer bytter et vindu.
Les også

Enighet i EU om omstridt direktiv for energi i bygg

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.