KRAFT

Punkterer drøm om krafteksport

Utbygging av overføringslinjer for kraft til Europa vil koste et sted mellom 20 til 30 milliarder kroner, og det vil ikke markedet betale for, mener administrerende direktør i E-CON, Hans Erik Horn.
Utbygging av overføringslinjer for kraft til Europa vil koste et sted mellom 20 til 30 milliarder kroner, og det vil ikke markedet betale for, mener administrerende direktør i E-CON, Hans Erik Horn. Bilde: Jannicke Nilsen

Energi21

Energi21 ble etablert for å etablere en bred og samlende FoU-strategi for energisektoren. For første gang er energiaktørene samlet bak en felles visjon og en felles FoU-strategi.

Strategien er basert på næringslivets prioriteringer, men bygger tungt på et enda tettere samarbeid mellom myndighetene, næringslivet og andre forskningsaktører.

Energi21s anbefalinger

  • En økt, bred satsing på FoU gjennom grunnleggende og anvendt FoU, demonstrasjon av løsninger og utdanning av fagfolk.
  • Satsing på fem spissede områder innenfor energieffektivisering, klimavennlig kraft, CO2-nøytral oppvarming og fleksible energisystemer og en tiltrekkende energi- og næringspolitikk.
  • Doble dagens innsats på energiforskning, gjennom en finansiell opptrappingsplan over en toårsperiode.
  • Styrke det nasjonale systemet for demonstrasjon og kommersialisering av forskningsresultater og spredning av ny teknologi.

Norge bør bli en storeksportør av fornybar energi til et Europa som hungrer etter grønn kraft.

Det er hovedkonklusjonen i bransjens første felles strategidokument, Energi21, som ble lagt fram på Energiuka 2008.

Les også:

Ikke komplett

Men strategien har klare mangler, mener flere.

– Vi må gjerne jobbe for å bli ledende på fornybar energi, men vi konkurrerer med andre land i Norden når det kommer til grønn energi de neste 15 årene. Det faktum bærer Strategi21 ingen spor av, mener administrerende direktør Hans Henrik Horn i et av Norges største vannkraftselskap, E-CO Energi, som eies av Oslo kommune.

Horn heller kaldt vann i årene på visjonsivrige i bransjen.

Grønt overskudd

– Det vil ikke være behov for norsk fornybar energi i Norden de nærmeste 15 årene, minst. Både i Sverige, Finland og Danmark er det vedtatt programmer for biovarme for kraftproduksjon og for vindkraft. Hvis du legger sammen hva disse landene skal produsere av fornybar energi og antatt forbruk i de samme landene, er det overskudd av grønn kraft i Norden de kommende årene, sier Horn.

Han synes også tanken om å eksportere grønn kraft fra Norge til Europa er lite fornuftig, med tanke på at overføringskapasiteten fra Norden til Europa er sprengt. Dersom Norge skal klare å eksportere kraft, mener han det er potensial i å rette denne mot Nederland, Belgia og sør for vindkraftbeltet i Tyskland, i tillegg til land i Sør-Europa, som Italia. Men at det vil være lurt, tror han ikke.

For dyrt

– Transport av kraft til Europa vil koste svært mange penger. Et tenkelig tall er mellom 20-40 milliarder. Vi er nødt til å forholde oss til markedets betalingsvilje, og dersom målet er å øke produksjonen av fornybar energi, må produksjonen legges der hvor det virkelig er behov for den, og ikke langs Finnmarkskysten, sier Horn.

Direktøren er ikke alene om å kritisere energibransjens nye strategi.

For å oppfylle målene i Strategi21 mener strategigruppa at Olje- og energidepartementet må øke dagens bevilgningsnivå til 400 millioner kroner i året. Dette skal ifølge strategigruppa utløse minst 2,4 milliarder kroner i private investeringer i året.

– Peanuts

– Det beløpet er peanuts, og medfører neppe investeringer i den størrelsesorden de anslår. Markedsdynamikken må styres via grønne sertifikater, ikke gjennom FoU-midler, mener Torleif Ahlsand i investeringsselskapet Northzone Venture.

Merkelig beskjedent, mener Frederic Hauge i Bellona, og påpeker at Klimaforliket i Stortinget vedtok større bevilgninger til FoU på fornybar energi enn det Strategi21 ber om.

Skal Norge innta en ledende rolle krever det at regjeringen vrenger lommeboken, mener E-CON-direktøren.

– Hvis Norge skal ha en sjanse til å bli storeksportør av grønn kraft, må staten putte inn to milliarder kroner årlig i en tiårsperiode. Og kun konsentrere seg om offshore vindkraft, og ikke spre innsatsen på mange bein slik Strategi21 ber om, sier Horn.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.