Pumpestasjon på havbunnen skal gi mer olje fra Vigdis-feltet

Øker produksjonen med 16 millioner fat.

Pumpestasjon på havbunnen skal gi mer olje fra Vigdis-feltet
Pumpestasjonen ble installert offshore ved hjelp av fartøyet Deep Ocean. Den har vært i drift siden mai og skal bidra til økt oljeutvinning fra Vigdis-feltet på omtrent 16 millioner fat. Foto: Jan Arne Wold / Audun Skadberg, Equinor

Havbunnsfeltet Vigdis har produsert olje i 24 år via Snorre-feltet. Ved oppstart i 1997 var planen at feltet skulle produsere totalt 200 millioner fat olje. I dag har det allerede produsert mer enn dobbelt så mye, 413 millioner fat, og nye anslag viser at det totalt inneholder utvinnbare ressurser på 475 millioner fat, melder Equinor.