Pumper står for 10 prosent av verdens el-forbruk. – Helt unødvendig, sier ABB-sjefen

Effektivisering av pumpedrifter kan gi enorme energi- og klimabesparelser.

Pumper står for 10 prosent av verdens el-forbruk. – Helt unødvendig, sier ABB-sjefen
Lars-Fredrik Mathiesen i ABB mener vi bør se mer på energigevinster i eksisterende infrastruktur. Bare drift av pumper opptar i dag en tidel av verdens totale energiforbruk. Montasje: Knut Bjørheim (bilder fra ABB)

Når du tenker over det, er det kanskje ikke så merkelig. Pumper finnes overalt hvor gasser eller væsker skal flyttes til steder de ikke naturlig hører hjemme. Og de foreligger i nær sagt alle størrelser, fra mikropumper til medisinsk bruk til pumper i oljeindustrien og kolossale innretninger som løfter vann mellom sjøer.