ENERGI

Pumper kraftkroner

Knut StrømKnut StrømKnut Strøm
13. jan. 2004 - 08:08

Anleggsarbeidet startet for vel ett år siden, og pumpekraftverket skal stå ferdig i desember i år.

Utbyggingen har en prislapp på rundt 240 millioner kroner. Verket ligger i Modalen kommune, rundt ti mil nord for Bergen.

- Kraftverket har små inngrep i miljøet fordi det ikke medfører ny utbygging av elver eller vann, seier prosjektleder Svein Haga i BKK Rådgiving.

Entreprenøren Mika er nå i ferd med å støpe generatorgulvet inne i stasjonshallen 580 meter inne i fjellet. Samtidig pågår arbeidet med sjakter og den 2,6 km lange tilløpstunnelen opp til Skjerjevatn.

- Det har vært en del sprakfjell i rundt 1 km av tilløpstunnelen, sier anleggsleder Kjell Vestly fra Mika. Dette var egentlig ikke forutsatt og førte til mer sikring og bruk av sprøytebetong. Tunnelarbeidet ligger derfor litt etter planen.

- Ellers er vi i rute. Får vi bra fjell videre, tror jeg vi vil ta inn det tapte, sier Vestly. Han håper de skal være ferdig med sprengingsarbeidet i juni.

Mer energi og bedre pris

Skjerjevatn tappes i dag til Evanger kraftverk, men BKK vil få mer energi ut av vannet ved å bruke det i Nygard pumpekraftverk. Vannet renner så ned i Stølsvatn og videre til Steinsland og Hellandsfoss kraftverk som ligger i det samme vassdraget.

Det bør være minst 10 prosent prisdifferanse for at det skal lønne seg å pumpe vann om sommeren og bruke vannet til kraftproduksjon om vinteren.

Det er lite magasinkapasitet i Stølsvatn, og BKK taper penger fordi flomvann ikke kan magasineres. Når pumpekraftverket kommer i drift, kan vannet i stedet bli pumpet opp til Skjerjevatn som har høyere magasinkapasitet.

På denne måten er det mulig å pumpe vann sommerstid med lave kraftpriser for så å bruke vannet om vinteren med høyere priser.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Et viktig skritt mot enda smartere boliger
Et viktig skritt mot enda smartere boliger

Også lave priser om natta kan gjøre det lønnsomt å kjøpe kraft til pumping, for så å produsere kraft om dagen når prisen er høyere. I dette tilfellet må prisforskjellen være minst 20 prosent.

Økonomi først nå

Pumpekraftverket var opprinnelig planlagt utbygd som en del av Steinslandutbyggingen, og det ble gitt konsesjon i 1992. Men først i 2002 fant styret i BKK at det var økonomisk forsvarlig å realisere byggeprosjektet. Pumpekraftverket blir det 29. i rekken av BKKs vannkraftverk og vil gi en midlere årlig produksjonsøkning på 74 GWh i året. Installert effekt er 60 MW.

Myk start

Det spesielle med Nygard er at generatoren brukes som motor ved pumpedrift. Den må da snu omdreiningsretningen når francisturbinen skal brukes som pumpe.

- Det finnes forskjellige måter å starte en så stor motor på, enten ved bruk av en såkalt ponny-motor eller en rygg-til-rygg-start hvor man benytter et annet aggregat i samme eller en nærliggende kraftstasjon, sier prosjektleder Steinar Gundersen hos Alstom Power.

Det lar seg også gjøre å starte et slikt aggregat direkte, men det krever spesielle utforminger av generator, og det vil også medføre store spenningsfall på 300 kV-nettet. I dette tilfellet ville det gått ut over de kravene som er satt til spenningskvaliteten i nettet.

Alstom skal levere generator, apparat- og kontrollanlegg. De valgte ien startmetode basert på omforming av spenning og frekvens, en såkalt statisk frekvensomformer (SFC).

Utrustningen består av to transformatorer på 4 MVA og en mellomliggende kraftelektronikkutrustning.Tilsvarende utrustning er tidligere benyttet til start av roterende fasekompensatorer.

I offshoresammenheng er den benyttet til å starte store kompressormotorer, blant annet på Troll-feltet. I startutstyret blir spenningen først likerettet, deretter frekvensomformet i en vekselretter som tilkobles statorviklingen under startforløpet.

- Den statiske frekvensomformeren styrer magnetiseringsutrustningen slik at spenningen kontrolleres hele tiden under startforløpet til et riktig nivå, sier Gundersen.

Aggregatet drives så opp i et lite overturtall, før det synkroniseres mot nettet på et synkende turtall. Etter starten frakobles frekvensomformeren og er ute av drift inntil neste pumpestart. Effekten tas fra 300 kV-nettet og den nedtransformeres via stasjonens hovedtransformator til 11 kV.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.