ENERGI

Pumpekraftverk i nedlagt gruve på Åland: Skal bruke havet som reservoar

Den svenske staten går inn med 13,4 millioner.

På denne holmen, Lilla Båtskär på Åland, ligger en nedlagt malmgruve fra 1950-tallet. Nå vil et svensk selskap bruke gruvegangene til å bygge pumpekraftverk med Østersjøen som øvre basseng.
På denne holmen, Lilla Båtskär på Åland, ligger en nedlagt malmgruve fra 1950-tallet. Nå vil et svensk selskap bruke gruvegangene til å bygge pumpekraftverk med Østersjøen som øvre basseng.

På holmen Lilla Båtskär på Åland prøvde man på 1950-tallet å starte en malmgruve. Men funnet var for lite til å bli lønnsomt, og siden har gruvegangene stått tomme.