KRAFT

Pumpekraft: – Toget kan gå fra oss

TESTSENTER: Energi21 ser for seg å bygge et testsenter for pumpekraftverk i tilknytning til eksisterende kraftverk, som Skjerka og Hovatn i Vest-Agder. Prislappen vil bli på 50 millioner kroner.
TESTSENTER: Energi21 ser for seg å bygge et testsenter for pumpekraftverk i tilknytning til eksisterende kraftverk, som Skjerka og Hovatn i Vest-Agder. Prislappen vil bli på 50 millioner kroner. Bilde: Scanpix
Mona Sprenger
1. sep. 2010 - 09:30

Innsatsgruppen for fornybar kraft i Energi 21 har nylig levert en delrapport innen vannkraft som slår fast at det er behov for å øke forskningsinnsatsen på vannkraft.

– Bare en syttisekstiende del av den internasjonale forskningsinnsatsen på fornybar kraft går til å videreutvikle vannkraften. Selv om det er en moden teknologi kreves også her en forskningsinnsats, sier Ragne Hildrum fra Statkraft som har ledet arbeidet med innsatsgruppen.

Christian Rynning-Tønnesen: – Må skape lokal aksept for pumpekraft

Balansekraft

Norge har alene nesten 50 prosent av den totale europeiske vannmagasinkapasiteten og kan ifølge rapporten spille en sentral rolle som produsent av kort- og langtids balansekraft til Europa.

– Det forventes en stor økning av vindkraft i energisystemet ut fra klimafokus og EUs mål. Behovet for energilagring og balansekraft vil da øke.Trenger nye løsninger

I dag er vannkraften primært bygd ut for å dekke det norske behovet for elektrisitet, ikke for å levere fleksibilitet. I dag er vannkraften primært bygd ut for å dekke det norske behovet for elektrisitet, ikke for å levere fleksibilitet. Her kan pumpekraft spille en rolle:

– Selv om det i dag finnes mange pumpekraftanlegg er de fortsatt for lite fleksible for å oppnå rimelige og miljøvennlige løsninger til utbygging av effekt. Teknologien må videreutvikles.Nasjonalt testsenter

Rapporten foreslår å bygge en nasjonal teststasjon for pumpekraft.

– Det vil bli et testsenter for kraftprodusenter, teknologileverandører, undervisning og forskning. Det er viktig at vi har kompetente folk innen vannkraft også.Enova må med

Anlegget forutsettes ferdig planlagt for konsesjonsbehandling innen utgangen av 2011, slik at anlegget kan stå ferdig i 2016. Forundersøkelser viser at det kan være mulig å bygge slike anlegg i tilknytning til eksisterende kraftverk, som Skjerka og Hovatn i Vest-Agder. En teststasjon med ytelse på 10-20 MW vil koste i størrelsesorden 50 millioner kroner.

– Vi ser for oss et spleiselag mellom industrien og det offentlige. Enova bør få et mandat til å finansiere testanlegg på vannkraft, slik de i dag har innen marin fornybar kraftproduksjon.Effektbehov

Energi 21 mener at behovet for effekt i et nordeuropeisk system kan ligge på ca. 100 000 MW. Med pumpekraft er det ifølge rapporten sannsynlig at Norge kan levere en effektkapasitet opp til 20 000 MW.

– Det bør være innenfor rekkevidde med utgangspunkt i de mulighetene som ligger i nærheten av ilandføringsplasser for kabler i Sør-Norge. Men det er flere parametere som må på plass – ikke minst trengs politisk vilje til å gjennomføre dette, sier Ragne Hildrum, som understreker at dette toget også kan gå fra oss.

– Det finnes andre alternativ, som at man i stedet bygger gasskraft på kontinentet. Det tar kortere tid enn å bygge pumpekraftverk og legge kabler.

Rapporten skal nå sendes ut på høring.

Les mer om: