ENERGI

Ptil med pålegg til Equinor etter sveisefeilene på Castberg

– Alvorlige brudd på regelverket, ifølge granskingen.

Petroleumstilsynet retter krass kritikk mot Equinor etter å ha gransket sveisefeilene på Johan Castberg-utbyggingen.
Petroleumstilsynet retter krass kritikk mot Equinor etter å ha gransket sveisefeilene på Johan Castberg-utbyggingen. Illustrasjon: Equinor
Ina AndersenIna AndersenJournalist
1. juni 2021 - 09:36

Petroleumstilsynet har fullført sin gransking av kvalitetsfeil på sveiser til skroget for Johan Castberg-flyteren, i tillegg til feil i analyseprogram for utmattingsberegninger. Granskingen har identifisert alvorlige brudd på regelverket og Ptil har nå gitt pålegg til operatør Equinor.

De konkluderer med at omfanget av sveiser som må repareres er stort og analyseprogramfeilen vil også medføre omfattende nye analyser og etterfølgende reparasjonsarbeid.

Men rapporten påpeker også at inspeksjon ikke vil kunne sikre at alle feil er oppdaget og reparert, og produksjonsskipet vil dermed måtte gjennomgå hyppigere inspeksjon og vedlikehold i drift enn ellers. 

Deler av konstruksjonen som er mer utilgjengelige for dette vil også ha lavere pålitelighet enn om sveisingen hadde vært utført av kompetent personell. 

Utsatt oppstart av feltet

Den mangelfulle kvaliteten har ført til at omfanget av inspeksjoner av sveisene har økt, de har blant annet måtte inspisere alle sveiser i skrog eksponert mot sjø og alle sammenstillingssveiser. Tilhørende reparasjonsarbeid fører til utsatt ferdigstillelse med om lag ett år. Prosjektet legger nå til grunn driftsstart i fjerde kvartal 2023, med tilhørende reduksjon i nåverdi som følge av forsinket inntjening.

Petroleumstilsynet påpeker dessuten at inspeksjonen og reparasjoner ikke fullt ut vil kunne kompensere for den mangelfulle sveisekompetansen.

– Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre 100 prosent inspeksjon av alle sveiser, og det er ikke teknisk mulig å oppnå 100 prosent pålitelighet for at inspeksjon avdekker alle defekter som måtte være til stede, skriver tilsynet i granskingsrapporten.

Det innebærer et høyere forventet behov for vedlikehold og reparasjon, når produksjonsskipet kommer i drift. For områder som ikke er tilgjengelige for inspeksjon og reparasjon, vil det bety lavere konstruksjonspålitelighet enn hva som hadde vært tilfelle om sveisingen hadde vært utført av kompetent personell.

Tom Haldorsen fra Ptils granskingsgruppe påpeker dessuten at deres oppfølging av prosjektet på ingen måte er ferdig med denne granskingen – heller tvert imot. 

Fire avvik og pålegg til Equinor

I rapporten beskriver Ptil at de først ble kjent med sveisefeilene og feilene i analyseprogrammet i første halvår 2020. Petroleumstilsynet besluttet å gjennomføre gransking av årsakene til disse feilene, blant annet for å finne ut hvorfor Johan Castbergs prosjektorganisasjon for prosjektering og bygging av skroget ikke avdekket sveise- og analyseprogramfeilene på et tidligere tidspunkt.

Granskingen har identifisert fire avvik knyttet til:

  • Risikoreduksjon
  • Styring av prosjektgjennomføring
  • Kvalifisering og oppfølging av kontraktøren
  • Bruk av erfaringer for dimensjonering av egen oppfølging

Videre har det blitt identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

  • Informasjon til rettighetshavere
  • Verifikasjon av utmattingsanalyser

Petroleumstilsynets gransking har identifisert alvorlige brudd på regelverket og vi har derfor gitt Equinor følgende pålegg:

– Vi pålegger Equinor å gjennomgå sine systemer for risikoidentifikasjon i kritiske leveranser og dimensjonering av oppfølging av leverandører i sine prosjekter og iverksette nødvendige tiltak, skriver Ptil. 

Fristen for å etterkomme pålegget er 1.10.2021. 

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling
Konsernsjef Anders Opedal deler ut mindre utbytte til Equinor-aksjonærene.
Les også

Equinor: Kutter utbyttet med over 30 milliarder kroner

Hendelsesforeløpet

Her er det Petroleumstilsynet mener har skjedd:

De viser til at Equinor valgte å gi kontrakten for bygging av skroget til Sembcorp Marine (SCM) i Singapore, som fra har lite eller ingen erfaring med å bygge flytende produksjonsskip for petroleumsnæringen, men har meste av sin erfaring fra skipsreparasjoner.

Sailaway fra verftet var satt til første kvartal 2020. Allerede ved oppstart var kort gjennomføringstid i Singapore identifisert som en risiko i prosjektgjennomføringen. 

Fabrikasjonen og sammenstillingen av skrogmoduler og boligkvarteret var kontraktsfestet å bli utført ved ett verft, Tuas Boulevard Yard, med 19 måneders gjennomføringstid. I løpet av første byggeår ble fabrikasjonen av boligkvarteret og deler av skrogmodulene overført til tre andre verft.

I tillegg lå det føringer fra Equinor om en slank prosjektorganisasjon for oppfølging av byggekontrakten – selv om de kjente til utfordringer med kvalitet, kapasitet og kompetanse hos SCM. De fortsatte med nesten den samme prosjektorganisasjonen, selv om det nå ikke bare var ett verft som skulle følges opp – men fire.

– Svært forenklet kan man si at en slank eller lean organisasjon er dimensjonert for solskinnsdager. Men det var meldt regn og det skulle komme mere, sa Haldorsen under presentasjonen av rapporten.

Stram tidsplan

Videre viser Petroleumstilsynet til at arbeidsomfanget knyttet til engineering for videreutvikling av designet var undervurdert fra SCM sin side. Undervurderingen viste seg, ifølge Ptil, ved at det ble utgitt mange revisjoner på tegninger, og utfordringer med konflikter og skrog- og skottgjennomføringer.

SCM rapporterte likevel at milepæler knyttet til engineering ble oppnådd i henhold til kontrakten, og Equinor aksepterte de oppnådde milepæler kommersielt, selv om de ikke var nådd teknisk, med hensikt å motivere til videre innsats.

Allerede fra første statusoppdatering på fremdrift lå SCM bak skjema, og dette etterslepet fra starten av prosjektet ledet til en enda strammere plan for det videre arbeidet, da milepælsplanen ble opprettholdt. På bakgrunn av dette hadde Equinor hovedsakelig oppmerksomhet på framdrift.

– De holdt likevel fast ved datoen for sailaway, så tidsplanen ble bare strammere og strammere, påpekte Haldorsen. 

Sveisekompetansen og kvalitetskontrollen hos SCM var dessuten mangelfull. Det ble oppdaget kvalitetsavvik som burde vært påpekt av SCM. Allerede sommeren 2018 var utfordringene med sveisingen kjent. Det ble likevel ikke gjort tilstrekkelige tiltak for å bedre sveisekvaliteten. 

For å bøte på noe av dette ble sveisen slipt ned, slik at de kunne påføre maling. Problemet er at dette er ikke et korrekt tiltak for dårlig sveiseutførelse.

Tok ikke tak i problemene tidlig nok

Equinor tok altså ikke tak i problemene med mangelfull kompetanse og utførelseskvalitet på sveiser på et tidlig nok tidspunkt.

Ved at deler av fabrikasjonen ble spredd på fire byggeverft ble dessuten prosjektorganisasjonen satt under press. Først i 3. kvartal 2019 ble organisasjonsstrategien endret ved at prosjektet ble styrket med ressurser. Equinors føringer og prioriteringer har bidratt til at svakhetene med utførelseskvaliteten ikke i tilstrekkelig grad har blitt tatt tak i og dermed vedvarte over tid, påpeker Ptil.

Byggeoppfølgingen har vært basert på stikkprøver. Klasseinstitusjoner vil normalt konsentrere sine stikkprøver rundt kritiske områder, og hvis kvaliteten da er ujevn, ved at kritiske områder holder en høyere kvalitet enn mindre kritiske områder, vil en slik stikkprøvekontroll gi et uriktig bilde av kvaliteten.

Tilsynsmyndigheten trekker frem at identifiserte risikoer forble uløst over lengre tid og alvorligheten økte i prosjektperioden for enkelte av disse. Kvalitetsutfordringer relatert til sveising og medfølgende forsinkelser ble først eskalert ut av prosjektet, og inkludert i konsernrisiko, i sammenheng med covid-19 situasjonen.

Kostnader

Et sentralt spørsmål er om behovet for å holde kostnadene nede har gått på bekostningen av gjennomføringen av prosjektet. I rapporten skriver Ptil at det ved kontraktstildeling og oppstart av prosjektet var lav oljeprisen og marginene i næringen var moderate. 

– Dette medførte kostnadsfokus og slanke prosjektorganisasjoner og site-team. Dette var også føringen for Johan Castberg skrog og boligkvarterprosjektet. I tillegg var det knapphet på ingeniørpersonell i Equinor som følge av at det var satt et tak på antall innleide konsulenter selskapet skulle ha til enhver tid, skriver granskerne. 

Blant avvikene er det som trekkes frem at de ressursene som er nødvendige for å utføre planlagte aktiviteter ikke i tilstrekkelig grad har blitt stilt til rådighet for Johan Castberg-prosjektet.

Tilsynsdirektør Ingvill Hagesæther i Petroleumstilsynet påpeker at det ikke er noen tvil  om at Equinor har vært opptatt av kostnader, men understreker at hun likevel ikke har tror at de ønsket at det skulle gå på bekostning av sikkerheten på Castberg. 

Hun påpeker videre at de vil fortsette med mer tilsyn, og at de også vil ombord i innretningen. Granskingen har på grunn av smittevernrestriksjoner vært gjennomført som videointervjuer og gjennomgang av dokumenter. 

Equinor vil ikke kunne starte opp drift på Castberg uten samtykke fra Petroleumstilsynet. 

– Et samtykke uttrykker vår tillit til at de kan drive forsvarlig. Før det kan gis må Equinor gjøre ferdig alt arbeidet, og så dokumentere at arbeidet er ferdigstilt. Så vil vi stille alle de nødvendige spørsmålene for å sikre at det stemmer, sa Hagesæther under presentasjonen

Statkraft, her med avtroppende sjef Christian Rynning-Tønnesen, styreleder Alexandra Bech Gjørv og ny konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal, bekrefter at de ikke deltok i havvindauksjonen.
Les også

Equinor tapte budrunden

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.