OLJE OG GASS

Ptil: Fire ganger på tre måneder kunne ulykker på sokkelen fått fatalt utfall

Fagforening om oljesikkerheten: – Ikke akseptabelt

Petroleumstilsynet har avsluttet fire granskinger til nå i år. I alle er konklusjonen at hendelsen hadde potensial for alvorlig personskade eller død.
Petroleumstilsynet har avsluttet fire granskinger til nå i år. I alle er konklusjonen at hendelsen hadde potensial for alvorlig personskade eller død. Bilde: Smedvig drilling/Maersk drilling/Eni/Det norske
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
Ina AndersenIna AndersenJournalist
13. okt. 2015 - 10:29

Hyppigheten av alvorlige hendelser på norsk sokkel har tatt seg kraftig opp i år.

Så langt i år har Petroleumstilsynet startet gransking av hele åtte hendelser. Det er dobbelt så mange som i hele fjor.

Ptil har konkludert i fire av granskingene, en livbåthendelse, en mann over bord-ulykke, en klemulykke og ulykke med en fallende gjenstand. Alle avdekket alvorlige avvik fra regelverket.

I alle de fire ulykkene har tilsynet konkludert med at hendelsen hadde potensial til å påføre alvorlig personskade eller dødsfall.

Les også: Ny gigantsprekk for norske Korea-prosjekter

– Ikke akseptabelt

Forbundssekretær for HMS i fagforeningen Industri Energi, Henrik Solvorn Fjeldsbø, sier til Teknisk Ukeblad at utviklingen gir grunn til uro.

– Mange av hendelsene kunne ført til alvorlige personskader og død. Det er ikke akseptabelt. Det viktigste nå er at man følger opp hendelsene etter hvert, slik at man får tiltak som gjør at dette ikke skjer igjen, sier han.

Han vil ikke være for bastant i konklusjonene, men sier at dette må følges med på.

– Det er svært bekymringsfullt at det er så mange hendelser som krever granskning. Om dette er et uttrykk for tiden bransjen er inne i, eller om det er tilfeldige utslag, er litt for tidlig å konkludere med, sier han.

– Men denne utviklingen må følges veldig tett, legger han til.

Solvorn Fjeldsbø sier videre at det er viktig at situasjonen selskapene nå er i, ikke fører til kutt som går ut over sikkerheten, selv om det er en reell frykt Industri Energi sitter med.

– Det er en høyst reell frykt. Tilbakemeldingene våre går på at kuttene får uønsket effekt ved at det blir kuttet i HMS-stabene samt at det er mindre arbeidstakermedvirkning. I sum frykter vi at dette gir dårligere HMS på sikt og flere uønskede hendelser, sier han.

Les også: Dette bildet får det til å gå kaldt nedover ryggen på norsk offshorenæring

– Uvanlig mange

Fremdeles gjenstår fire påbegynte granskinger, hvor det ennå ikke er konkludert.

Petroleumstilsynet sier til Teknisk Ukeblad at spesielt de første månedene var unormalt hektiske.

– I løpet av de tre første månedene av 2015 iverksatte vi hele seks granskinger, noe som er uvanlig mange, uttaler pressetalskvinne Eileen Brundtland.

Dette var alvorlige hendelser som kunne medført dødsfall. Derfor var det viktig å granske disse for å finne ut mer om direkte og bakenforliggende årsaker.

Les også: – Det sa «pling» da jeg så den. Den krana må vi bare ha

Normalisering

Hun sier at antallet saker i etterkant av denne perioden har normalisert seg, selv om det har kommet flere granskninger også etter dette.

– Etter denne opphopningen ser vi nå at situasjonen har normalisert seg. Vi har iverksatt ytterligere to granskinger i høst, slik at vi totalt er oppe i åtte granskinger hittil i år. For tiden pågår det fire granskinger. To av disse er i sluttfasen, sier hun.

Brundtland sier til Teknisk Ukeblad at det foreløpig er vanskelig å trekke noen konklusjoner om risikonivået på bakgrunn av disse hendelsene. Først i april 2016, i forbindelse med Ptils fremlegging av den såkalte RNNP-rapporten, som viser risikonivået på sokkelen, vil det bli sett på trendene rundt det totale risikobildet i norsk petroleumsvirksomhet.

Teknisk Ukeblad fortalte tidligere i år - da Ptil hadde fire granskninger samtidig - at de var nødt til å vurdere ressursbruken dersom en femte granskning skulle komme.

Ptil sier nå at de gjør ressursmessige grep når det er nødvendig.

– Granskinger prioriteres når det er nødvendig , og da gjør vi ressursmessige grep for å takle dette. Granskinger etter alvorlige hendelser er en sentral del av tilsynsarbeidet vårt, og granskinger er et godt virkemiddel for å hente inn kunnskap om hva det er som utløser alvorlige hendelser, ifølge Brundtland.

Les også: Det sprukne helidekket på Gudrun er fortsatt ubrukelig

Ulykkene:

 1. 14.01.2015, Livbåthendelse, Maersk Giant: «Dersom den manuelle bremsen var ute av funksjon i en vedlikeholdssituasjon med personell om bord i livbåten, eller en reell evakueringssituasjon, er det mulig at hendelsen kunne medført alvorlige personskader eller dødsfall (...) Ptil vurderer det også som mulig at det hadde vært fare for at personell falt fra livbåt eller fra mønstringsområdet i det låringen startet. Konsekvensen av dette er potensielt dødsfall»
 2. 20.02.2015, Mann over bord, Scarabeo 8: «Senior subsea-ingeniør kunne under minimalt endrede omstendigheter ha pådratt seg alvorlige skader eller ha omkommet».
 3. 04.03.2015, Arbeidsulykke, Transocean Barents: «Boredekksarbeideren ble skadet i hode, nakke og rygg. Hendelsen hadde potensial for alvorlig skade eller død».
 4. 23.03.2015, Fallende gjenstand på West Venture: «Ved ubetydelige endrede omstendigheter kunne den fallende låsepluggen ført til skade på personell (...) Fallenergien var tilstrekkelig til å medføre alvorlig personskade eller dødsfall ved direkte treff».

(Fullstendig beskrivelse og oversikt nederst i saken).

Klemskade

De fire ulykkene skjedde alle i løpet av årets tre første måneder. Det gikk kun to måneder og 9 dager fra den første til den siste hendelsen.

Til tross for at ulykkene potensielt kunne ført til alvorlige skader og dødsfall er det kun én av dem, arbeidsulykken på Transocean Barents, som førte til mer enn lettere skader.

Her kom en boredekksarbeider i klem mellom åket til top-drive og rekkverket på arbeidsplattformen, men klarte å vri seg løs. Boredekksarbeideren ble skadet i hode, nakke og rygg, og ble fraktet til sykehus.

– Har drøftet hendelsene

Interesseorganisasjonen Norsk olje og gass mener ikke det er grunnlag for å si at det høye antallet granskinger på norsk sokkel i år er del av en trend.

– Vi er kjent med at det har vært en del granskinger på norsk sokkel i 2015. Imidlertid ser vi at hendelsene som ligger til grunn er svært ulike; forskjellige scenarier, aktører og så videre. Vi har ingen informasjon som tyder på at det er noen form for sammenheng mellom de ulike hendelsene, uttaler viseadministrerende direktør, Knut Thorvaldsen, til Teknisk Ukeblad.

Han peker likevel på at flere av granskingene viser at potensialet i hendelsene var alvorlig, og at dette er noe aktørene tar innover seg.

– Det som bør gjøres i etterkant, er at de involverte må ta læring av hendelsene og dele erfaringer på tvers av selskapsgrenser. Fire av årets hendelser er allerede drøftet i møter i Norsk olje og gass, hvor bedriftene som har vært involvert har delt sine læringspunkter med de andre selskapene. Vi opplever denne erfaringsoverføringen som en viktig del av HMS-arbeidet knyttet til norsk sokkel, forklarer Thorvaldsen.

Han minner om at tallene fra Ptils RNNP-rapport for 2014 viser at sikkerhetsnivået på norsk sokkel er rekordhøyt

– Vi har tett samarbeid med alle operatørene på norsk sokkel, og opplever at de har sikkerhet i høysetet. Men vi må aldri tro at vi er så gode at vi hviler på laurbærene. Sikkerhet er ferskvare, og er ikke noe som bare kan vedtas. Granskingene fra Ptil minner oss om dette, poengterer Norog-direktøren.

Oljenæringen: Brukte teknologi som ikke fungerte i fem år

Disse sakene er, eller har vært, under granskning av Ptil i 2015:

Oljeutslipp på Statfjord-feltet

08.10.2015: Klokken 08.30 ble det varslet om at det var observert olje på sjø like ved lastebøyen OLS B på Statfjord-feltet. Oljeutslippet ble oppdaget under lasting av olje fra Statfjord A-plattformen til tankskipet Hilda Knutsen via lastebøyen OLS B, som ligger mellom Statfjord A og Statfjord B. Ifølge Statoils foreløpige vurdering kan utslippet være i størrelsesorden 40 kubikkmeter råolje.

 • Granskningen pågår fortsatt

Fallende gjenstand på Heidrun

22.09.2015:  I forbindelse med en løfteoperasjon ble en del av en gangrist (grating) slått løs. Risten falt og traff en person som arbeidet i området under. Personen ble truffet i skulderen. Det er ikke meldt om alvorlig personskade. Ifølge Statoil, operatør for Heidrun, veide risten 31 kilo. Fallhøyden var åtte meter.

 • Granskningen pågår fortsatt

Les også: På dette feltet vil de ha så få arbeidere offshore som mulig

Brann på Petrojarl Knarr

24. 03.2015: En brann oppstod i et HVAC-rom (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) på 4. dekk på innretningens forskip. Det ble røykutvikling fra produksjonsskipet. Det var 100 personer om bord på FPSO-en da hendelsen skjedde, og personellet mønstret til livbåtene. Hendelsen ble oppdaget 01.45 og brannen skal ha blitt slukket 02.28.

 • Granskningen pågår fortsatt

Fallende gjenstand på West Venture

23.03.2015: Hendelsen skjedde på boredekket på West Venture klokka 23.25. En 90 kilo tung tilkoblingsmuffe falt seks meter fra rotasjonsbord til toppen av utblåsningsventil (BOP). To personer befant seg på toppen av BOP da hendelsen skjedde. Det er ikke meldt om personskade som følge av hendelsen.

 • Konklusjon:
  Granskningen identifiserte avvik knyttet til tilrettelegging for løfting av testehodet ned gjennom rotary/spider og planlegging og ledelse og etterlevelse av styringssystem for løfteoperasjoner.

  Hendelsen førte til mindre materielle skader på BOP-flens og på låseplugg. Det var ikke skader utover dette, verken på materiell eller personell. Ved ubetydelige endrede omstendigheter kunne den fallende låsepluggen ført til skade på personell. Låsepluggen kunne like gjerne ha falt ned på den siden der personellet befant seg. Fallenergien var tilstrekkelig til å medføre alvorlige personskade eller dødsfall ved direkte treff. På grunn av personellets plassering kunne en ikke hatt direkte treff i dette tilfellet, men låsepluggen kunne truffet BOP på en slik måte at den endret retning, og således ha truffet en av personene under boredekk.

Arbeidsulykke, Transocean Barents

04.03.2015: En boredekksarbeider fikk klemskader på Transocean Barents. Vedkommende befant seg på en plattform 10-12 meter oppe i boretårnet da skaden oppstod. Ifølge Ptil ble han flydd til Ålesund sykehus. Riggen jobbet på kontrakt for Norske Shell og arbeidet på Ormen Lange-feltet.

 • Konklusjon:
  Granskingen identifiserte flere avvik fra regelverket. Boredekksarbeideren var på en arbeidsplattform cirka 12 meter over boredekk og bøyde seg trolig noe framover rekkverket, da åket til top-drive beveget seg nedover og hektet tak i personen. Han ble klemt/slått mellom åket og rekkverket på arbeidsplattformen, men klarte å vri seg løs. Boredekksarbeideren ble skadet i hode, nakke og rygg. Hendelsen hadde potensial for alvorlig skade eller død.

  Avvikene er knyttet til mangelfull sikkerhetsmessig utforming av arbeidsplattform og sviktende gjennomføring av påbegynt beskyttelsestiltak, mangelfulle operasjonelle rutiner for entring og arbeid i boretårn, uklar soneinndeling for boredekk og tårn, mangelfull ledelse, risikoforståelse og risikovurdering i forbindelse med samtidige aktiviteter på boredekk.

Mann over bord, Scarabeo 8

20.02.2015: En mann falt over bord fra den halvt nedsenkbare riggen Scarabeo 8 mens den boret produksjonsbrønner på Goliat-feltet for Eni Norge. Dette skjedde midt på natten, men mannen ble raskt plukket opp av en mann-over-bord-båt fra standbyskipet Esvagt Aurora. Det skal gå bra med mannen.

 • Konklusjon:
  Granskningen identifiserte fire avvik. Den direkte årsaken til hendelsen var manglende gangrist på plattformen til BOP Carrier, trolig som følge av stor sjø i forkant av hendelsen. Mannen, en subsea-ingeniør, kunne under minimalt endrede omstendigheter ha pådratt seg alvorlige skader eller ha omkommet. Avvikene er knyttet til vedlikehold av gangrister (grating), barrierestyring, vedlikeholdsstyring og kompetanse og opplæring. Til Teknisk Ukeblad uttalte Petroleumstilsynet at det som er spesielt med hendelsen er hvor nære den var et dødsfall.
   

Gasslekkasje på Gudrun

18.02.2015: Den splitter nye Gudrun-plattformen fikk tidlig på morgenen den 18. februar en stor gasslekkasje. Produksjonen har blitt stengt ned, og det har blitt estimert å være en lekkasje på 1,4 kilo gass per sekund. Både Statoil og Ptil gransker. Politiet har også sett på dette som så alvorlig at de dro ut til plattformen for å etterforske hendelsen.

 • Granskningen pågår fortsatt

Livbåthendelse, Maersk Giant

14.01.2015: Under testing av en av lårelivbåtene på Maersk Giant, som lå ved Yme-feltet i Nordsjøen, ble livbåten låret til sjø. Livbåten drev deretter inn under Maersk Giant. Ståltauet som livbåten ble låret med, ble slitt av. Deretter drev livbåten bort fra riggen. Ptil ser alvorlig på dette, og igangsatte en granskning.

 • Konklusjon:
  Den direkte årsaken til hendelsen var at bremsen på livbåtvinsjen hadde redusert bremseeffekt på grunn av feiljustering. Dersom den manuelle bremsen var ute av funksjon i en vedlikeholdssituasjon med personell om bord i livbåten, eller en reell evakueringssituasjon, er det mulig at hendelsen kunne medført alvorlige personskader eller dødsfall.

  Dersom livbåten hadde begynt å låre i en reell evakueringssituasjon er det mulig at en delvis fylt livbåt hadde låret til sjø uten livbåtfører tilstede i livbåten. Ptil vurderer det også som mulig at det hadde vært fare for at personell falt fra livbåt eller fra mønstringsområdet i det låringen startet. Konsekvensen av dette er potensielt dødsfall.

  Granskingen identifiserte i alt fem regelverksbrudd, knyttet til vedlikeholdsrutiner på livbåtdavitsystemet, opplæring, prosedyrer som omhandler livbåter og evakuering, periodisk program for sakkyndig kontroll og sikring av kompetanse på personell som utfører vedlikehold og kvalifisering og oppfølging av leverandører.

Granskninger påbegynt i 2014, ferdigstilt i 2015:

Arbeidsulykke, Mongstad

29.11.2014: En ansatt ble alvorlig skadet etter et fall fra en stige på Mongstadanlegget. Hendelsen skjedde i forbindelse med klargjøring for vedlikeholdsarbeids på en kompressor i krakkeranlegget på Mongstadanlegget. Operatøren ramlet omtrent tre meter ned fra stigen.

 • Konklusjon:
  Ptils gransking identifiserte ett avvik fra regelverket, knyttet til manglende risikovurdering av endring til ventil med gir. Granskingen identifiserte i tillegg forbedringspunkt knyttet til mangelfull opplæring i ventilens virkemåte, uheldig praksis ved bruk av stige og mangelfull risikovurdering før bruk av stige.

Lekkasje, Eldfisk

07.08.2014: Natt til 7. august 2014 inntraff en hydrokarbonlekkasje på Eldfisk FTP med utslipp av stabilisert olje til sjø. Innretningen var i oppstartsfase etter nedstengning og bortfall av strøm fra 6. august. Det skal ha vært en trykkavlastningsventil i separator stående i åpen posisjon under oppstart, som gjorde at stabilisert olje strømmet via sjøsump og væskeutskiller til sjø. Oljevernaksjon og mekanisk oppsamling ble satt i gang. Teknisk Ukeblad får også bekreftet at Rogaland politidistrikt etterforsker saken.

 • Konklusjon:
  Granskingen identifiserte flere brudd på regelverket, både av teknisk og operasjonell art. Nødavstengningen var utilsiktet. Den direkte årsaken var teknisk svikt i et elektronikkort i kombinasjon med feil design. Under produksjonsoppstart etter nødavstengningen ble en trykkavlastningsventil stående åpen. Ventilen skulle vært tilbakestilt til stengt posisjon som en del av oppstartsprosedyren. Dette førte til at produsert olje strømmet inn i fakkelsystemet, videre til dreneringssystemet og derfra til sjø.
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.