Ptil er bekymret for utviklingen på norske landanlegg: – Må ta grep

Flere olje- og gasslekkasjer er et tegn på økt risiko for storulykker.

Ptil er bekymret for utviklingen på norske landanlegg: – Må ta grep
Mongstad raffineri står for flere av de uantente lekkasjene fra norske landanlegg de siste par årene. Petroleumstilsynet er bekymret for en økning i antall lekkasjer, et tegn på økt risiko for storulykke. Foto: Woldcam/Espen Rønnevik / Roar Lindefjeld/Equinor

I 2020 registrerte Petroleumstilsynet en økning i storulykkesrisiko på norske landanlegg, og uttrykte bekymring for en betydelig utvikling i feil retning. I 2021 var det ingen bedring å spore, snarere tvert imot. Antallet lekkasjer av olje og gass på anleggene økte.