ENERGI

Ptil er bekymret for utviklingen på norske landanlegg: – Må ta grep

Flere olje- og gasslekkasjer er et tegn på økt risiko for storulykker.

Mongstad raffineri står for flere av de uantente lekkasjene fra norske landanlegg de siste par årene. Petroleumstilsynet er bekymret for en økning i antall lekkasjer, et tegn på økt risiko for storulykke.
Mongstad raffineri står for flere av de uantente lekkasjene fra norske landanlegg de siste par årene. Petroleumstilsynet er bekymret for en økning i antall lekkasjer, et tegn på økt risiko for storulykke. Foto: Woldcam/Espen Rønnevik / Roar Lindefjeld/Equinor

I 2020 registrerte Petroleumstilsynet en økning i storulykkesrisiko på norske landanlegg, og uttrykte bekymring for en betydelig utvikling i feil retning. I 2021 var det ingen bedring å spore, snarere tvert imot. Antallet lekkasjer av olje og gass på anleggene økte.