Protest mot SFT

  • energi

Lindebøe advarer i et brev til miljøvernminister Siri Bjerke, om å flytte oljeverndepotet i Lødingen til Ytre -Vestrålen. Han påpeker at Lødingen var et de første depoter som ble opprettet, nettopp fordi det ligger så sentralt i forhold til skipsleden inn til Narvik.

Brannsjefen mener at Lødingen har alle de forutsetningene som skal til for å kunne mobilisere raskt i forhold til et utslipp. Ved en flytting av depotet svekkes oljevernberedskapen betydelig i Vestfjorden, Ofotfjorden, Tjeldsundet og i Sør Troms. – En skipskatastrofe langs indre skipsled kan få betydelige konsekvenser, og krever sannsynlig raskere innsats enn en katastrofe ute ved kysten langs ytre led. Lindebøe ber miljøvernministeren ta hensyn til dette før endelig standpunkt i saken tas. (ajs)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå