DOKTORGRADER

Proteintransport i celler

15. mai 2001 - 00:19

Ming Ying har tatt dr. med. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Structural and Functional Organisation of the Pre-Golgi Intermediate Compartment .

Selv om det generelt er godtatt at IC er en viktig "sorteringsstasjon" i toveis-transporten mellom ER og Golgi, har det vært stor usikkerhet når det gjelder den strukturelle og funksjonelle organiseringen av IC.

Ming Ying har i sitt arbeid utført en detaljert karakterisering av de ulike komponentene i IC ved bruk av immunologiske metoder kombinert med subcellulær fraksjonering, confokal fluorescens- og elektron- mikroskopi.

Videre har Ming Ying vist eksperimentelt at IC-strukturene inneholder en vakuolær H+-ATPase og SERCA-type Ca2+-ATPase, og studert den funksjonelle betydning i IC av disse ionetransporterende enzymer.

Arbeidet har gitt ny og verdifull fundamental kunnskap om egenskapene og funksjonene til IC og dermed bidratt til en bedre forståelse av de grunnleggende prosessene i transporten mellom ER og Golgi komplekset.

Arbeidet er også av betydning når det gjelder vår forståelse av de cellulære mekanismene som er involvert i utviklingen av visse arvelige sykdommer.

Om IC:

Intracellulær membrantrafikk i eukaryote celler består av en rekke transportveier hvor lipider og proteiner blir fraktet kontinuerlig mellom ulike subcellulære strukturer.

En av disse veiene, den sekretoriske transportvei, består av en serie membranbegrensede organceller - det endoplasmatiske retikulum (ER), pre-Golgi intermediære elementer (IC) og Golgi komplekset (GC). IC-elementene dannes fra spesielle områder av ER og transporteres til det sentrale Golgi komplekset ved en prosess som er avhengig av et eget transportsystem (mikrotubuli) i cellen.

IC-elementene virker som en "sorteringsstasjon" og bestemmer bl.a. hvilke proteiner som skal transporteres til Golgi komplekset og videre ut av cellen og hvilke som skal transporteres tilbake til ER.

IC kan sammen med ER fungere i en kvalitetskontroll som sikrer at umodne proteiner ikke transporteres videre i cellen. I tillegg, mange unormale (muterte) proteiner, som en finner bl. a. ved ulike arvelige sykdommer hos mennesket, hoper seg opp i IC, slik som presenilin 1 og fragment b(1-42) av amyloid protein ved Alzheimers sykdom og den muterte formen (DF508) av et ione-transport protein (cystisk fibrose transmembran konduktans regulator) ved cystisk fibrose.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.