ARKIVNYHETER

Prosjekteringsjobb på Ryfast er utlyst

Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Ryfast er navnet på den planlagte faste forbindelsen mellom Nord-Jæren og Ryfylke. Hovedelementene i prosjektet er den 14,1 km lange Solbakktunnelen og den 5,6 km lange Hundvågtunnelen. Begge tunnelene er undersjøiske.

Eiganestunnelen skal lede E 39 utenom bydelene vest for Stavanger sentrum. Hovedløpene blir 3,7 km lange. Denne tunnelen har felles trasé med Hundvågtunnelen i vel en kilometer før de skiller lag under Stavanger. Dette er årsaken til at Eiganestunnelen og Ryfast prosjekteres sammen. Alle tre tunnelene får to løp, hvert med to felt.

I følge et kostnadsoverslag fra i fjor høst vil Ryfast koste 5,003 milliarder kroner og Eiganestunnelen 1,83 milliarder. Begge prisene er i 2010-kroner.

De virkelig store jobbene kommer ikke foreløbig. Den første utlysningen gjelder bare prosjektering av prosjekteringen. Oppgaven består i å lage konkurransegrunnlaget for anbudsdokumenter og byggeplaner. Den som får kontrakten skal også lage forprosjekter.

Det blir ikke mindre enn 10 delfrister å forholde seg til. Den første går ut 1. november i år, den siste 1. juni 2013.

Hvis Vegvesenets fremdriftsplan holder, blir det første oppdraget som gjelder prosjektering av anleggsarbeid, lyst ut i første kvartal 2012. Mot slutten av samme år blir den første anleggsentreprisen lyst ut. Eiganestunnelen er planlagt ferdig i tredje kvartal 2017, Ryfast i fjerde kvartal 2018.

Les mer om: