ARKIVNYHETER

Prosjektering av 22 km motorveg er utlyst

Tegningen viser Ørbekk på den sørligste av de tre parsellene langs Mjøsa. Minnesundbrua skimtes i det fjerne. De som vil prosjektere denne parsellen, må gi anbud innen 7. september.
Tegningen viser Ørbekk på den sørligste av de tre parsellene langs Mjøsa. Minnesundbrua skimtes i det fjerne. De som vil prosjektere denne parsellen, må gi anbud innen 7. september. Bilde: Ill.: Sjur Moe
5. juli 2010 - 13:47

Fellesprosjektet omfatter 22 km fire-felts motorveg og 17 km dobbeltsporet jernbane langs østsiden av Mjøsa. Prosjekteringen og anleggsarbeidet er delt i tre entrepriser med sammenfallende grenser. Oppdragene som er lyst ut, gjelder utarbeidelse av konkurransegrunnlag og byggeplaner. De som får kontraktene, skal også følge opp arbeidet i byggetiden. Prosjekteringen omfatter alt arbeid på E 6 og lokalveger og underbygningen på Dovrebanen. Jernbaneteknisk prosjektering inngår ikke i oppdragene.

Den sørligste entreprisen går under betegnelsen FP1. Den omfatter den 6 km lange parsellen Langset-Brøhaug i Eidsvoll kommune. Her er det to 600 meter lange tunneler: Korslundtunnelen på E 6 og Molykkjatunnelen på Dovrebanen. Søndre påhugg og portal til Ulvintunnelen på Dovrebanen er også med. De som vil ha denne jobben, må gi anbud innen 7. september.Krysser fylkesgrensen

Nord for FP1 ligger FP2 som også omfatter en 6 km lang parsell. Den går mellom Brøhaug og Strandlykkja. Her skal det bli tre tunneler: På E 6 kommer den 2,3 km lange Morskogtunnelen, på Dovrebanen den 4 km lange Ulvintunnelen og den 150 meter lange Morstuatunnelen. Parsellen krysser fylkesgrensen mellom Akershus og Hedmark. Nord for grensen fortsetter fellestraséen gjennom Stange kommune. Anbudsfristen for denne entreprisen går ut 24. august.

FP3 er den nordligste av de tre entreprisene. Den gjelder den 10 km lange parsellen Strandlykkja-Labbdalen. På Kleverud midtveis på parsellen skiller E 6 og Dovrebanen lag. Oppdraget omfatter prosjektering av veg på hele parsellen og jernbane mellom Strandlykkja og Kleverud. Den 700 meter lange Espatunnelen inngår i E 6. Anbudsfristen går ut 31. august.Sparer 300-400 millioner

I dag har E 6 to felt og Dovrebanen ett spor på strekningene som skal prosjekteres. Den nye fire-feltsvegen vil i hovedsak følge nåværende E 6-trasé. 20 av de 22 kilometrene har status som motortrafikkveg, tidligere kalt motorveg klasse B. Resten av strekningen er åpen for all slags trafikk. Her blir vegen ikke lagt om, i stedet blir det lagt en lokalveg parallelt med E 6 for trafikanter som ikke har lov til å begi seg ut på motorvegen.

Vegvesenet og Jernbaneverket håper å oppnå stordriftsfordeler ved samarbeidet. Beregninger viser at man sparer mellom 300 og 400 millioner kroner på å slå sammen anleggsarbeidet på veg og jernbane til felles entrepriser. Byggherrene tar sikte på anleggsstart i april 2012.Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.