Programmerer for harde livet: – Nettselskapene er altfor trege

Ny nettleie kommer fra nyttår, men bare noen få nettselskaper har publisert de nye prisene sine.

Programmerer for harde livet: – Nettselskapene er altfor trege
Først nå, én måned før den nye nettleia innføres, lanserer nettselskapene sine priser og trappetrinn. Det er for sent, mener de som skal lage utstyr for å unngå effekttoppene. Foto: Hark Technologies

Flere av de store nettselskapene, blant dem Elvia på Østlandet og Tensio i Trøndelag, har fortsatt ikke lansert sine nye nettleiepriser – under fem uker før den nye nettleia trer i kraft.