IT

Proffere it-samkjøring i kommunene

PROFF: It-minister Rigmor Aasrud har fått oppskriften på hvordan kommunene skal bli én samlet profesjonell it-aktør for å samarbeide bedre med staten.
PROFF: It-minister Rigmor Aasrud har fått oppskriften på hvordan kommunene skal bli én samlet profesjonell it-aktør for å samarbeide bedre med staten. Bilde: Espen Zachariassen
Espen Zachariassen
4. mars 2011 - 10:46

Norske kommuner bør etablere en felles it-enhet som skal sørge for en samkjørt utvikling.

Det anbefaler konsulentselskapet Devoteam daVinci i sin rapport "Felles ikt-utvikling i kommunal sektor".Spiselig

Selskapet foretok en noe symbolsk presentasjon av rapporten for fornyingsminister Rigmor Aasrud fredag formiddag. Etter kjøreplanen ble den levert for en snau uke siden, så FAD har hatt flere dager til å gjennomgå rapporten for å sjekke om den byr på politisk spiselige innspill til jobben med å samkjøre it-tiltakene i forvaltningen.

Les mer her:

Kritisk behov for å samle Data-NorgeKommIT

Devoteam har gitt den nye kommune-enheten arbeidsnavnet KommIT.

- Den skal ha ansvaret for en kostnadseffektiv og fremtidsrettet ikt-utvikling i kommunal sektor. Og den skal sørge for utvikling av en felles kommunal it-arkitektur som skal effektivisere samarbeid mellom kommunale virksomheter og gjøre det enklere å samkjøre funksjoner med blant annet staten, lyder forslaget.Du kan lese hele rapporten her.Talerør

KommIT kan dermed løse et sentralt kommunikasjonsproblem: Kommunene sliter med å få tilgang til statlige data fordi it-systemene er så ulike. Og staten sliter med å utvikle systemer fordi "Kommunen" ikke er én enhet med ett system, men et mylder av løsninger. KommIT kan dermed bi et talerør mellom staten og kommunene.Kartlegging

De eksterne ekspertene har foretatt en kartlegging av problemene som preger it-utviklingen i kommunal sektor i dag:

 • Store forskjeller i IKT-modenhet, de største kommunene har kommet lengst
 • Leverandørene møter et mangfold av kommunale kunder
 • Store forskjeller i it-arkitektiren fra kommune til kommune med ”silosystemer”. Det gjør det vanskelig å utveksle data, hvilket er er en forutsetning for mange av fornyingstiltakene i den kommunale e-forvaltningen.
 • Det skjer mange parallelle og like aktiviteter i kommunal IKT-utvikling
 • Stordriftsmulighetene er flere, men mange kommuner og kommunesamarbeid blir for små
 • Mulighetene med tverrsektorielle e-dialoger, som utvikles i Altinn II, er vanskelig å utnytte. Dialog på tvers av etater er en forutsetning for hovedstrategien om gjenbuk av offentlige data, som skal gi bedre og flere digitale tjenester.


Statstilskudd

Løsningen på problemene er at kommunene jobber sammen gjennom KommIT, som en felles juridisk enhet som er eiet av kommunene.

Staten må imidlertid dekke oppstartskostnadene, slik at initiativet ikke renner ut i sanden fordi kommunene heller velger å bruke penger på skole og omsorg.Egensinnsats

- Kommunene kan bidra gjennom egeninnsats i prosjekter, men også her bør det ligge insentiver i form av støtteordninger. Kostnadene for drift av denne organisasjonen må finansieres av kommunesektoren selv gjennom tilskudd, årsavgifter og/eller betaling for tjenester. Eksempelvis vil en årsavgift på 10-15 kroner pr. innbygger være tilstrekkelig til å finansiere drift av et fullt utbygget KommIT, skriver Devoteam i sin rapport.Sukess

Devoteam anbefaler at arbeidet går over fem år.

En rekke betingelser må oppfylles for at planen skal lykkes:

 • Det er avgjørende å få med små og mellomstore kommuner. Det er de kommunene som vil ha de største gevinstene.
 • Det må betydelige økonomiske virkemidler til for å få på plass et fundament og vise berettigelsen av tiltakene.
 • Det må være et tilstrekkelig langsiktig perspektiv på finansieringen, minimum 3-5 år.
 • Det er viktig med fokus på områder som gir størst gevinst, og å kunne synliggjøre raske effekter. Samtidig må man holde det langsiktige perspektivet mot et fremtidig målbilde.
 • Det haster med å starte opp. Det er flere store statlige satsinger som skal gjennomføres i nær fremtid.
 • Det må på et tidlig tidspunkt etableres en permanent eller semi-permanent organisasjonsenhet for å drive prosessene.
 • Satsingen må ha en engasjert eier som promoterer aktivitetene.
 • KommIT får tilstrekkelig tyngde og legitimitet.
 • Det må etableres en hensiktsmessig plattform for å måle og følge opp it-kostnader i kommunal sektor.
 • Det holder ikke bare med penger fra staten. Staten må også forplikte seg.
 • En mer samlet opptreden fra statlige sektorer og vilje til å tilpasse sektorløsninger til kommunenes felles IKT-arkitektur.


Oppskriften

Rapporten er laget på oppdrag for en arbeidsgruppe som har til oppgave å synliggjøre nye styrings- og organiseringsmuligheter på it-området for kommunene, og mellom kommune og stat.

Gruppen ledes av FAD og har medlemmer fra KRD, KS, Difi, K10-samarbeidet og Fagrådet for KS IKT-forum. Disse skal bruke rapporten til sitt arbeid med å komme med den endelige oppskriften på samkjøing av it-utviklingen mellom stat og kommune.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.