ARBEIDSLIV

Professorat i sikkerhet

Anleggene ble bygget ut i løpet av nesten hele det forrige århundre, med en markert nedtrapping for ca. 15 år siden. Blant den store mengden vannkraft som ble bygget på 1950-tallet, har utfordringene begynt å melde seg. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil derfor finansiere en professor II-stilling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

– Eierselskapene som har tilgang på kapital ser denne kan forrentes bedre på andre måter enn ved å fornye kraftverkene. Likevel kan vi ikke si at vedlikeholdet er undervurdert. Anleggene virker pålitelige i dag. Det er få havarier, sier avdelingsdirektør Trond Ljøgodt ved sikkerhetsavdelingen i NVE.

Men Ljøgodt ser helt klart at tiden går raskt mot en større aktivitet på dette området. Det innebærer store utfordringer både for eierne, konsulenter, entreprenører og komponentleverandører. Denne delen av vannkraftepoken er på ingen måte over. Her blir det store oppgaver fremover.

Ljøgodt frykter at Norge kommer til å mangle kompetanse til å løse utfordringene på kraftverkssiden. Det kreves kontinuitet i rekrutteringen av slike fagfolk. Faktum er at studenttallet på dette området har gått sterkt ned på NTNU. Midlene til undervisning og forskning har også blitt redusert.

– Dette bekymrer oss. NVE har et spesielt ansvar for sikkerheten ved vannkraftanlegg. Derfor har vi inngått avtale med NTNU om å finansiere en professor II for fem år fremover. Spesialområdet skal være damsikkerhet og rehabilitering av eldre dammer. Nå må tempoet opp, slik at bransjen kan holde en jevn virksomhet.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.