TU EKSTRA

Professor mener EU kan spare 100 milliarder euro per år ved å droppe gass til oppvarming

Gasseksporten ville stupe.

Varmepotensialet i industrien må utnyttes bedre for å fase ut gass til oppvarming av bygninger, mener svensk professor. Bildet er fra Gelsenkirchen i Tyskland.
Varmepotensialet i industrien må utnyttes bedre for å fase ut gass til oppvarming av bygninger, mener svensk professor. Bildet er fra Gelsenkirchen i Tyskland. Bilde: Håkon Jacobsen

Norsk gass spiller i dag en betydelig rolle i den europeiske energimiksen, ved at den dekker hele 20 prosent av EUs gassetterspørsel. Denne rollen ser bransjeforeningen Norsk olje og gass for seg skal fortsette i overskuelig fremtid.