FAGARTIKLER

Profesjonaliserer eiendomsbransjen

9. juni 2005 - 10:41

Til høsten er det oppstart for en erfaringsbasert Masterutdanning innen fagområdet. I grunnutdanningen er det utviklet en ny studieretning på Masternivå, og neste år utvides tilbudet til å omfatte studenter med Bachelorgrad.

Det eksisterer et omfattende behov for kompetanseheving for eiere og byggherrer som driver eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning og service.Utfordringer

I Norge har vi hatt tradisjon for å ”være herre i eget hus”. Dette perspektivet er i ferd med å bli endret, og vi har fått en oppsplitting av eier-, bruker- og forvalterrollen. Denne funksjonelle spesialiseringen gir grunnlag for profesjonalisering og effektivisering, men skaper samtidig et økt behov for koordinering av funksjonene. Koordinering mot brukernes interesser og behov vil derfor være en sentral problemstilling i den videre utviklingen av eier- og forvalterrollen.

Endringene i samfunnet skjer raskt. Nye arbeidsformer blir etablert og det skjer en omfattende utvikling innen informasjonsteknologien. Både i privat og offentlig eiendomsforvaltning vil denne endringstakten medføre økte krav til kunnskap om hvordan bygningsmassen håndteres.

Nye utdanningstilbud

NTNUs ønsker å legge opp til et forskningsbasert utdanningstilbud der fokus vil være på å ivareta og løse utfordringer av strategisk verdi for byggherrer, eiendomsforvaltere og -utviklere, utbyggere og brukere. Strategisk verdi for byggherre og brukere innebærer fokus på:

  • utvikling og forvaltning av bygg og eiendommer i et livslø psperspektiv.
  • utvikling av nye serviceområder mot leietakere og brukere.
  • profesjonalisering av funksjonen som byggherre mot markedet (kunder og leverandører) og offentlige myndigheter.


De nye studietilbudene er utviklet gjennom prosjektet ”Metamorfose – 2005” som er et tverrfakultært prosjekt ved NTNU støttet av Norges Forskningsråd, bransjeorganisasjoner og store eiendomsbesittere. Les mer på www.metamorfose.ntnu.noGrunnutdanning

Høsten 2004 startet tverrfakultær studieretning for eiendomsutvikling og -forvaltning. Studieretningen er et tilbud til studenter ved Fakultet for Arkitektur og billedkunst, samt studenter ved Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi.En 2-årig mastergrad innen Eiendomsutvikling og –forvaltning er planlagt med opptak av studenter fra studieåret 2006/2007.

Den primære målgruppen for mastergraden er studenter med avsluttet Bachelorgrad, Studiet kan også være aktuelt for ingeniører, sivilingeniører eller sivilarkitekter som ønsker å ta en mastergrad som fulltidsstudium over 2 år.Erfaringsbasert masterstudium

NTNUs nye erfaringsbaserte mastergrad i eiendomsutvikling og – forvaltning er et tilbud til personer som arbeider med prosjektutvikling av bygg og eiendommer, og som har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer.Mastergradsstudiet vil være et deltidsstudium over tre år og omfatter 90 studiepoeng (ECTS), dvs. 3 semester fulltidsstudier.

Læringsformen er en blanding av seminarsamlinger (inkl. gruppearbeid), prosjektarbeid mellom samlingene, nettbaserte kurs og en større masteroppgave. Et kurs vil bli gjennomført hos en av de internasjonale samarbeidspartnere i International Faculty for Facilities Management (IFFM).

I masterutdanningen vil vi søke å kombinere kunnskap innen teknikk, organisasjon, økonomi, planlegging og arkitektur gjennom et tverrfaglig studietilbud. Kunnskapsområdet er således både bredt og differensiert, samtidig som vi vil ha en hovedvinkling på utviklingen av funksjonen Facilities management.

Etterutdanningstilbudet vil ha oppstart høsten 2005 og høsten 2006.

Les mer om utdanningstilbudet på www.ntnu.no/videre

Vi tror at eiendomsbransjen trenger profesjonelle aktører med solid kunnskap innen planlegging, arkitektur, teknikk, organisasjon, økonomi, og regelverk. Personer med ingeniørbakgrunn er allerede sentrale aktører i bransjen, men det er behov for flere i en bransje i sterk utvikling. Da trengs det kompetanseheving og mer formell utdanning innen eiendomsutvikling og -forvaltning.Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.