ENERGI

Produserer strøm fra naturgass i keramisk brenselscelle

Norge er bekymret for fremtiden til gassen vi eksporterer. Nå kan tysk teknologi utnytte den bedre.

Bosch tester ut de nye brenselcellene som kan kobles sammen avhengig av behov for strøm og varme.
Bosch tester ut de nye brenselcellene som kan kobles sammen avhengig av behov for strøm og varme. Foto: Bosch

I fremtiden skal vi forhåpentlig slutte å bruke alle former for fossil energi. I mellomtiden er gass den fossile energikilden som gir oss mest energi med minst utslipp.