Produserer strøm fra naturgass i keramisk brenselscelle

Norge er bekymret for fremtiden til gassen vi eksporterer. Nå kan tysk teknologi utnytte den bedre.

Produserer strøm fra naturgass i keramisk brenselscelle
Bosch tester ut de nye brenselcellene som kan kobles sammen avhengig av behov for strøm og varme. Foto: Bosch

I fremtiden skal vi forhåpentlig slutte å bruke alle former for fossil energi. I mellomtiden er gass den fossile energikilden som gir oss mest energi med minst utslipp.