Produksjonsstans på Alvheim

Produksjonsstans på Alvheim
Produksjonen ble stengt ned på Alvheim-skipet søndag på grunn av blackout og røykutvikling. Bilde: MARATHON

Søndag klokken 23.31 ble det registrert røykutvikling i fremre styrbord motorrom på Alvheim FPSO, og installasjonen fikk fullt strømbrudd.

Mannskapet mønstret til mønstringsstasjon, og produksjonen ble automatisk stengt.

Gransker hendelsen

– Det gikk ut en generell alarm og mannskapet mønstret i henhold til prosedyre. Undersøkelser viste raskt at det ikke var eller hadde vært branntilløp i området. Årsaken til at branndetektorene ble utløst var at en dampventil hadde blitt aktivert og slapp ut mye damp. Etter en time ble situasjonen normalisert, personell avmønstret og hovedstrømforsyningen ble etablert, sier informasjonssjef Kurt Michelsen i Marathon.

Klokken 00.02 ble det bekreftet at det ikke lenger var røyk i rommet, og strømmen kom tilbake til FPSO-en. Klokken 00.34 ble mannskapet avmønstret, og situasjonen ble normalisert.

Ifølge varslingsbrevet blir årsaken til hendelsen nå gransket, og operatør Marathon vil finne årsaken til røykutviklingen og strømbruddet før produksjonen gjenopptas.

Svekking av barriere

Hendelsen kategoriseres som alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsfunksjoner eller andre barrierer, som har satt innretningens integritet i fare.

Produksjonen er igang igjen og kl. 0700 tirsdag var produksjonen på tilnærmet normalt nivå.

Les mer om: