Produksjonen i gang på Peregrino

Produksjonen i gang på Peregrino
Statoil har satt i gang produksjonen fra Peregrino-feltet utenfor Brasil. Bilde: Laila Sømme

Peregrino-feltet er Statoils største internasjonale felt, og selskapet forventer å øke produksjonen gradvis til et platå på 100.000 fat oljeekvivalenter per dag.

– Organisasjonen og våre partnere har gjort en stor innsats for å ferdigstille et komplisert prosjekt i tråd med planen og innenfor kostnadsrammene som ble satt. Med Peregrino-feltet i full drift blir Statoil den nest største operatøren i Brasil, og dette gir oss en enestående mulighet til fremtidig vekst i landet. Peregrino er et stort, ressursrikt felt som vil bidra betydelig både til Statoils og Brasils oljeproduksjon i mange år fremover, sier konsernsjef i Statoil, Helge Lund, i en pressemelding.

Peregrino Brasil Statoil
Første fase av utbyggingen består av to bore- og brønnhodeplattformer, og et stort flytende produksjonsskip. Statoil

37 brønner

Feltet ligger 85 kilometer utenfor Brasil i Campos-bassenget. Første fase av utbyggingen omfatter to bore- og brønnhodeplattformer og et stort flytende produksjonsskip (FPSO).

Det planlegges 37 brønner på feltet, som inneholder 300 til 600 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, med betydelig potensial for uoppdagede ressurser.

Ny brønn

Statoil er for tiden i gang med en ny undersøkelsesbrønn på Peregrino Sør. Når denne brønnen er fullført, skal det bores en ny undersøkelsesbrønn i dette området.

Peregrino-feltet ble funnet i 1994, og Statoil har lenge hatt 100 prosent eierskap i feltet. I mai 2010 solgte Statoil 40 prosent andel til Sinochem-konsernet. Transaksjonen forutsetter myndighetsgodkjennelse.

Les mer om: