Produksjon på norsk sokkel

De foreløpige tallene for produksjonen på norsk sokkel for januar 2009 er klare. De viser at gassproduksjonen øker, mens oljeproduksjonen synker.

Foreløpige produksjonstall for februar 2009 viser en gjennomsnittlig produksjon per dag på om lag 2,161 millioner fat olje, 0,340 millioner fat NGL og kondensat og totalt 9,7 mrd. Sm 3 netto gass i februar.Tidsrom

Olje

(mill. Sm 3)

Gass

(Mrd Sm 3)

Kondensat

(mill. Sm3)

NGL

(mill Sm3)

Sum

(mill Sm3 O.e.)

Jan 2009

10,4

10,3

0,4

1,3

22,4

jan 2008

10,6

9,2

0,3

1,5

21,7

Differanse

-0,2

1,1

0,1

-0,2

0,7

Les mer om: