KOMMENTAR

Produksjon med nullutslipp blir mer effektivt enn CCS som klimatiltak

Norge vil bli verdens første demonstrator av fangst, transport og lagring av CO2, men byggingen av slik infrastruktur preges av milliardoverskridelser. Industriproduksjon uten utslipp vil kunne bli et mer effektivt klimatiltak.

Bilprodusenten Polestar har bestemt seg for å klare å produsere en bil helt uten utslipp innen 2030.
Bilprodusenten Polestar har bestemt seg for å klare å produsere en bil helt uten utslipp innen 2030. Foto: Polestar

Nylig fikk jeg et spørsmål fra en daglig leser av TU, Øyvind E. Hansen: «Det ville være veldig interessant om TU kunne gjøre kritisk journalistikk på et viktig spørsmål som det skrives påfallende lite om: Hva er holdepunktene for at CCS i oppskalert fullversjon, slik næringen forutsetter, vil kunne fange mer CO2 enn mengden av CO2 som kreves for å produsere og drifte CCS?»