Produksjon legges ned

Beslutningen inngår i forbedringsprogrammet Agri Turnaround, som skal gi bedre lønnsomhet i Agriområdet og økt fokus på

kjernevirksomheten. Kostnader med å stenge og skrive ned anlegget på totalt 70 millioner kroner, skal belastes Hydros resultat for tredje kvartal i år, mens det ventes at kostnader til sosialplan for berørte ansatte belastes regnskapet for fjerde kvartal.

Produksjonen i Oberhausen fortsetter til kommende årsskifte. Den gjenværende forretningsvirksomheten i Hydro Chemicals Deutschland fusjoneres med Hydrogas Deutschland GmbH 1. januar 2001. (kd)

Les mer om: