Produksjon i Norge

Mye oppmerksomhet rettes i disse dager mot utflagging av norsk produksjon. Men noe gjøres faktisk også for å beholde industriproduksjonen på hjemmebane. PIN (produksjon i Norge) er et fellesprosjekt i regi av TBL og Fellesforbundet.

- Dette er et tilbud til bedrifter som mener det fortsatt vil være mulig å produsere lønnsomt i Norge, eller som ønsker å effektivisere og automatisere produksjonsprosessen, sier prosjektleder Espen Lynne Amundsen hos TBL.

Prosjektet vil starte med ti bedrifter i løpet av høsten, og videreføres med ytterligere ti i løpet av våren 2003.

Målet er at de deltakende bedriftene i løpet av en toårsperiode skal ha gjennomført et automatiserings- eller omstillingsprosjekt med faglig hjelp fra programmet.

De ansatte skal også øke tryggheten i forhold til omstillingsprosesser og bedriften utvikle en kultur for løpende omstilling.