SAMFERDSEL

Private skinner velkomment

Steinar Killi  og Jernbaneverket har snudd trill rundt og ønsker private velkommen til å legge og drive skinneganger. Foto: Jernbaneverket
Steinar Killi og Jernbaneverket har snudd trill rundt og ønsker private velkommen til å legge og drive skinneganger. Foto: Jernbaneverket Bilde: Jernbaneverket

Jernbanedirektør Stenar Killi har snudd sitt forhold til bruk av privat finansiering av jernbaneutbygging i Norge.

- Våre eksperter har gått gjennom dette i detalj og vi har kommet frem til at det er mulig å kunne spare mellom 10 og 15 prosent over en 30 årsperiode ved å bruke ekstern finansiering av jernbaneutbygging i Norge, sier Killi.

Årsaken til at Killi snur er at bevilgningene over statsbudsjettet er lite forutsigelige. De kommer ikke når de skal i henhold til vedtatte utbyggingsplaner og de er ofte for små.

Ifølge direktør Ole Kontorp i Jernbaneverket Utbygging, ble dobbeltsporet i nordre Vestfold forsinket i to år på grunn av manglende bevilgninger og omdisponeringer av allerede bevilgede penger.

- Ved å bruke OPS-modellen som vi kjenner fra Vegvesenet, kan de bli mulig å gjennomføre arbeidet på kortere tid og med mindre administrasjon og kapitalkostnader enn hva som er tilfelle i dag. Men en forutsetning er at staten må garantere for at utbygger får igjen pengene sine i løpet av nedbetalingsperioden.

Dyrt anbud

Modellen som er tenk brukt er OPS (offentlig og privat samarbeid), hvor en privat utbygger finasierer, bygger og driver en jernbanestrekning over en gitt periode, 25 - 30 år. Staten, les Jernbaneverket, betaler da utbygger en årlig sum for denne tjenesten.

Direktør i Veidekke, Espen Moe, ferdigstiller i disse dager anbudet på den første veistrekningen som skal bygges ut med OPS. Hans erfaring er at anbudet blir kostbart og at det er kun de færreste entreprenører som har råd til å gi et anbud.

- Jeg tror utbygger må regne med at prisen vil ligge noe høyere enn hva de hadde forestilt seg, men det skyldes at OPS er en fastpris-kontrakt. Vi må innkalkulere risiko for eventuelle overskridelser i summen. Ved tradisjonell finansiering kan det virke som om budsjettprisene har vært holdt lave og at utbygger ofte har satset på ektrabevilgninger etter at arbeidet har startet. Det har ikke vi anledning til.

Under NTP

En forutsetting for OPS-finasiering, er at de aktuelle strekningene ligger i allerede vedtatt Nasjonal Transportplan, NTP.

De strekninge som er aktuelle er Jærbanen Sandnes til Stavanger, Vestfoldbanen inklusive Eidangertunellen mellom Larvik og Porsgrunn samt en strekning på Trønderbanen, Gjevingåsen.

- Det vil forsatt ta noe tid før vi kan klargjøre anbudspakker. Vi må avklare forholdene i Jernbaneloven, samt finne en intern organisasjonsform som er i stand til å håndtere rollen som kunde, sier Killi

Leder av Stortingets samferdselskomite, Petter Løvik (Høyre), er positiv til OPS-ordningen, men presiserer at det må bli nasjonaløkonomisk lønnsomt med jernbaneutbygging dersom Stortinget skal bevilge mer penger eller innvilge garantier.

- Det er alltid en vanskelig avveining mellom vei og bane, sier han.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.