Private har brukt 15 prosent mindre strøm hittil i år

Etter forbruksrekord for strøm i 2021 er det kjempekutt i privat strømforbruk så langt i 2022. Nesten alle kutt skjer der prisene er høyest.

Private har brukt 15 prosent mindre strøm hittil i år
Mens det private strømforbruket var rekordhøyt i fjor, har mange kuttet kraftig i år. Nesten alle kutt skjer der prisene er høyest. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB

De månedlige tallene fra Elhub , som eies av Statnett, viser at husholdningenes strømforbruk er betydelig redusert i år. Det samlede forbruket i husholdningene så langt i 2022 ligger 15,3 prosent lavere enn i samme periode i 2021 og 8,3 prosent under nivået fra samme periode i 2020. Tallene er ikke temperaturkorrigert.

Gjennomsnittsforbruket i husholdningene har i år gått ned 20 prosent sammenlignet med 2021 i NO2 (Sør-Norge), som har vært det dyreste prisområdet i år.

Til sammenligning har gjennomsnittsforbruket i NO4 (Nord-Norge) så langt i 2022 blitt redusert med 4,4 prosent fra i fjor.

Samtidig er strømforbruket i tjenesteytende sektor stigende og opp 1,5 prosent så langt i 2022. Økningen er størst i de nordlige prisområdene, der forbruket så langt er 8,5 prosent høyere enn i 2021.

Elhub publiserer nå månedlige tall for strømforbruk per prisområde og forbruksgruppe. Kombinert med værdata og strømpris vil forbrukstallene kunne si noe om hvordan ulike hendelser og tiltak påvirker strømforbruk og strømproduksjon.

Les også

Les mer om: